Viikon VALO #249

Jupyter Notebook

Jupyter Notebook on datatieteilijöiden keskuudessa suosittu ohjelmointiympäristö, jolla luodaan tekstiä, kuvia ja ohjelmointikieltä yhdistäviä muistioita. Tietotekniikan maailmassa on noussut trendikkääksi termiksi datatiede, jolla pyritään tilastollisin menetelmin ja koneoppimisen keinoin löytämään tietomassasta poikkeamia, toistuvia malleja ja sääntöjä. Esimerkiksi datatieteilijä voi selvittää asiakkaan ostohistorian perusteella, mitä tuotetta kannattaa seuraavaksi suositella. Tämän tyylisiä analyyseja voi tehdä useilla eri välineillä, mutta suosituiksi työkaluiksi ovat tulleet Python-ohjelmointikieli ja sen kehitysympäristö Jupyter Notebook. Jupyter Notebook on selaimella käytettävä ohjelmointityökalu, jolla voi Pythonin lisäksi ohjelmoida useilla eri kielillä, kuten R:llä, Julialla tai Octavella, kunhan asentaa tarvittavat ytimet.

Viikon VALO #248

Power Ampache

Power Ampache on musiikkia verkon yli Ampache-palvelimelta soittava Android-sovellus. Musiikin soittamisessa on viime vuosina tapahtunut voimakas siirtymä ostetuista cd-levyistä ja omalla laitteella olevista musiikkitiedostoista verkon suoratoistopalveluiden, kuten Spotifyn käyttöön. Kun mobiililaitteiden verkkoyhteyksistä on tullut nopeampia ja luotettavampia, eivät käyttäjät vaivaudu enää kopioimaan haluamaansa musiikkia mobililaitteelleen vaan kuuntelevat musiikin usein suoraan verkosta. Musiikkitiedostoja ei tarvitse myöskään synkronoida useamman laitteen välillä. Toisinaan on kuitenkin syitä, joiden takia itselle ostetut ja omalle laitteelle ladatut musiikkitiedostot ovat parempi vaihtoehto.

Viikon VALO #247

Nextcloud

Nextcloud on pilvipalvelualusta, jonka voi asentaa omalle palvelimelle. Omassa ylläpidossa oma data on omassa hallinnassa. Kun on tarve käyttää pilveen synkronoitavia palveluita, kuten tiedostojen, yhteystietojen ja kalenterin synkronointia useamman laitteen välillä, muttei halua luottaa tietojaan suurten palveluntarjoajien haltuun, on itse omalla palvelimella ylläpidettävä Nextcloud hyvä vaihtoehto. Näkyvimpänä ominaisuutena Nextcloudissa on tiedostojen pilvitallennus, joka vastaa esimerkiksi Dropbox-, GoogleDrive- ja OneCloud-palveluita. Sen lisäksi Nextcloud voi kuitenkin sisältää myös monia muita sovelluksia, joita siihen on mahdollista asentaa sisäänrakennetun sovellusvalikoiman kautta.

Viikon VALO #246

Joplin

Vapaa ojelmisto muistiinpanojen ja tehtävälistojen tekemiseen, järjestämiseen muistikirjoiksi sekä synkronoimiseen eri laitteille. Joplinissa käyttäjä voi organisoida muistiinpanonsa muistikirjoiksi, joita voi järjestellä myös sisäkkäin. Yksittäiset muistiinpanot ovat tyypiltään joko pelkkiä muistiinpanoja taikka tehtäviä. Muistiinpano on Markdown-kielellä kirjoitettu teksti. Teksti voi sisältää muun muassa: otsikoita kappaleita listoja todo-listoja, joissa lista-alkion eteen tulee rastiruutu linkkejä kuvia Tavallisten Markdown-ominaisuuksien lisäksi Joplin tukee LaTeX-muodossa kirjoitettua matematiikkaa. Muistiinpanoon voi lisäksi liittää liitetiedostoja, esimerkiksi kuvia tai muita liitteitä, sekä aihetunnisteita (tageja).

Viikon VALO #245

ReText

ReText on yksinkertainen, mutta tehokas, työkalu tekstien ja muistiinpanojen kirjoittamiseen Markdown-, reStructuredText- tai Textile-merkintäkielillä. Markdown, reStructuredText ja Textile ovat merkintäkieliä, joilla muotoiluja sisältäviä tekstidokumentteja voidaan kirjoittaa puhtaasti tekstimuotoisena. Valmis dokumentti käännetään yleensä näytettäväksi johonkin toiseen muotoon, kuten html- tai pdf-tiedostoiksi. Näissä kielissä muotoilut merkitään mahdollisimman luonnollisilla tavoin, jolloin myös merkintäkielinen alkuperäinen teksti pysyy helposti luettavana. Esimerkiksi luettelot merkitään rivin aloittavilla "-"-merkeillä. ReText on sovellus, jolla näillä kielillä kirjoitettujen dokumenttien muokkaaminen on helppoa.

Viikon VALO #244

Linux

Linux on suomalaisen Linus Torvaldsin alulle panema UNIX-tyyppisen käyttöjärjestelmän ydin. Sen julkistamisesta tulee 25. elokuuta 2016 kuluneeksi 25 vuotta. Sen jälkeen Linux on valloittanut maailman puhelimista ja reitittimistä palvelimiin ja supertietokoneisiin saakka. Linuxin kehitys alkoi, kun Helsingin Yliopistossa silloin opiskellut Linus Torvalds halusi ohjelmoida UNIX-tyyppisen käyttöjärjestelmän omiin tarpeisiinsa. Ensimmäinen versio toimi vain Torvaldsin itsensä omistaman koneen tyyppisissä laitteissa. Aikaansaannoksen julkistus 25.8.1991 sen ajan "sosiaalisessa mediassa", Usenet News -ryhmässä comp.os.minix oli melko vaatimaton ilmoitus vapaasta "harrasteprojektista", josta "ei tule mitään suurta ja ammattimaista, kuten GNU-järjestelmästä".

Viikon VALO #243

Open Science

Tieteen tekemisen tulisi olla läpinäkyvää ja kaikkien saatavilla. Open Science -liike pyrkii lisäämään tieteen avoimuutta ja tarkistettavuutta. Tiedeyhteisö on 1600-luvulla aloitetusta tieteellisten lehtien julkaisemisesta lähtien pyrkinyt jakamaan tutkimustietoa keskenään, jotta tulokset olisivat helpommin saatavissa ja vahvistettavissa sekä uusia tuloksia olisi mahdollista luoda pohjautuen aiempiin. Ennen tätä tieteellisiä tuloksia pyrittiin salailemaan siinä toivossa, että niille löydettäisiin rahallisesti tuottoisaa käyttöä. Näin tiedemiehet olivat usein taiteilijoiden tapaan rikkaiden mesenaattien ylläpidettävinä. Koska tieteelliset tulokset saatettiin pitää useitakin vuosia piilossa julkisuudelta, syntyi usein myös kiistaa siitä, kuka lopulta oli keksinyt tuloksen ensimmäisenä.

Viikon VALO #242

Hugo

Hugo on kevyt, nopea ja helppokäyttöinen työkalu staattisten, mutta hyvin organisoitujen www-sivujen julkaisemiseen. Www-sivujen toiminta pohjautuu nykyisin tyypillisesti siihen, että käyttäjän pyytäessä palvelimelta sivua www-selaimella, palvelin suorittaa jollain ohjelmointikielellä tehdyn ohjelman, jolla sivu muodostetaan dynaamisesti tietokannasta noudettujen tietojen pohjalta. Tällä menetelmällä palvelin joutuu suorittamaan saman ohjelmakoodin toistuvasti uudelleen ja uudelleen aina, kun käyttäjä pyytää samaa sivua. Aikoinaan www-sivut oli toteutettu staattisina html-sivuina, jolloin palvelimen tarvitsi vain palauttaa www-selaimelle valmiina oleva sivu suorittamatta sen generoivaa ohjelmakoodia.

Viikon VALO #241

QGIS

QGIS on paikkatieto-ohjelmisto, jota käytetään karttojen piirtämiseen ja sijaintiin liittyvien analyysien laatimiseen. Se soveltuu kartoituksen ammattilaisille ja data-analyytikoille. Monissa paikkatietojärjestelmän tehtävissä voidaan käyttää QGISiä: Käyttäjä voi luoda uutta paikkatietoaineistoa, ylläpitää tietokannan materiaalia, laatia datasta analyyseja tai piirtää esitykseen soveltuvia karttoja. Ohjelmiston avulla kartantekijä pystyy digitoimaan paperisia karttoja, biologi tutkimaan kasvilajien levinneisyyttä tai kauppias valitsemaan otollisimman paikan uudelle myymälälle. Käyttäjä voi täydentää sisään rakennettuja työkaluja ulkoisilla ohjelmilla, sillä QGIS toimii käyttöliittymänä muille vapaan lähdekoodin paikkatieto-ohjelmille.

Viikon VALO #240

Moodle

Moodle on yleisesti käytetty avoimen lähdekoodin oppimisalusta. Moodle on hyvin monissa kouluissa käytössä oleva palvelinpohjainen sähköinen oppimisalusta, jossa opettaja voi luoda ja pitää kursseja. Ohjelmisto on hyvin monipuolinen ja tukee muun muassa useiden erillisten opetusryhmien opettamista samalla kurssiaineistolla. Moodlen monipuolinen hyödyntäminen vaatii jonkin verran opettelua ja tutustumista sen toimintalogiikkaan sekä sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Yksinkertaisimmillaan Moodleen rakennettu kurssi, eli työtila, on vain sivu, jolle opettaja on linkittänyt käyttämäänsä oppimateriaalia. Moodle on kuitenkin toiminnoiltaan hyvin monipuolinen ja sitä käyttämällä voi rakentaa hyvinkin rikkaan kurssimateriaalin, joka tarjoaa opiskelijalle esimerkiksi yksilöidyt opintopolut.