Viikon VALO #104

Tieteen termipankki

Tieteen sanasto koolla Tieteen kansallisesa termipankissa.

 Tieteen termipankin tavoitteena on kerätä eri tieteenalojen sanastot yhteen paikkaan vapaasti käytettäväksi. Tähän mennessä kasvitieteen ja kielitieteen aloilta löytyy tuhansia termejä. Termipankin sisältö tuotetaan pääosin terminologisin menetelmin. Perinteisissä sanakirjoissa tietueet ovat sanoja, joilla voi olla useita eri merkityksiä. Termistössä lähtökohtana on käsitteet ja niiden muodostamat hierarkiat. Tällöin esimerkiksi "lehti (leaf)" ja "lehti (magazine)" ovat kaksi eri käsitettä, vaikka niillä onkin suomen kielessä sama ilmaisu. Ilmaisujen lisäksi käsitteillä on sen toisista käsitteistä erottava määritelmä ja mahdollisesti selventävä selite sekä käännösvastineita eri kielillä.

Tieteen termipankin määritelmät auttavat opiskelijoita ymmärtämään tieteellisiä tekstejä ja käännösvastineet auttavat kääntäjää käännöksien valinnassa. Tieteen parissa toimiville termipankki helpottaa keskustelua eri tieteenalojen välillä, kun tiedetään mitkä eri aloilla käytetyt ilmaisut tarkoittavatkin samaa ja mitkä samat ilmaisut tarkoittavatkin eri asioita. Monilla aloilla suomenkielinen termistö on vielä puutteellinen tai vakiintumaton. Vaikka tieteen termipankki onkin tarkoitettu kuvailevaksi, voi siellä myös käydä keskustelua, ehdottaa uusia ilmaisuja ja vaikuttaa mitä sanoja tullaan käyttämään.

Ajatus kaikki Suomessa harjoitettavat tieteenalat kattavasta termipankista on peräisin vuonna 2009 julkaistusta kielipoliittisesta toimintaohjelmasta Suomen kielen tulevaisuus. Hanke käynnistyi 2011 ja itse wikialustaa on kehitetty vuoden 2012 ajan. Sisältöä on tuotu ja tuotettu kasvitieteen, kielitieteen ja oikeustieteen pilottihankkeissa. Myös muille aloille on perustettu työryhmiä hiljattain; ja mukaan pääsee milloin tahansa.

Semanttisen MediaWikin ansiosta tietoja voi syöttää helposti lomakkeilla, ja tiedot ovat myös koneellisesti luettavissa eri muodoissa.

Kotisivu
http://tieteentermipankki.fi
Lisenssi
CC-BY-SA (muutamin poikkeuksin)
Toimii seuraavilla alustoilla
Verkkoselaimet
Kohderyhmä
Tutkijat, opiskelijat, kääntäjät

Teksti: Niklas Laxström (Nikerabbit)
Kuvakaappaukset: Niklas Laxström (Nikerabbit)