Viikon VALO #128

Semantik

Semantik on vapaa ohjelma käsitekarttojen, eli mind mapien tekemiseen.

 Semantik on helppo työkalu, jolla voi tehdä visuaalisia käsitekarttoja, jotka helpottavat asioiden, käsitteiden ja niiden välisten suhteiden jäsentämistä. Ohjelmassa voi luoda toisiinsa puumaisia hierarkioita luomalla solmuja ja niiden välisiä kytkentöjä. Ohjelmaa voi käyttää esimerkiksi muistiinpanojen tekemiseen, ideointiin, käsitteiden jäsentämiseen ja raporttien sekä esitysten tekemiseen.

Uusien solmujen luominen karttaan on helppoa ja tapahtuu kaksoisklikkaamalla piirtoaluetta. Kaksoisklikkaamalla jo olemassa olevaa solmua voi luoda sille lapsisolmun, joka on kytketty suunnatulla viivalla vanhempaansa. Jo olemassa olevien solmujen välille voi luoda hierarkiasuhteen raahaamalla hiirellä valitun solmun pluskuvakkeesta kytkennän haluttuun lapsisolmuun. Olemassa olevan kytkennän voi puolestaan poistaa kaksoisklikkaamalla sitä. Tekstin kirjoittaminen solmuun tapahtuu valitsemalla solmu aktiiviseksi ja painamalla enter-näppäintä. Tekstin muokkaaminen päätetään samoin enter-näppäimellä. Solmuille voi tekstin lisäksi määrätä erilaisia värejä sekä joukon erilaisia kuvakkeita. Kuvakkeilla voi solmuille merkitä erilaisia asioita, kuten "idea", "lounas", "raha", "puhelin" ja "aika".

Solmujen muodostaman puun voi sijoitella piirtoalueelle itse solmuja hiirellä raahaamalla taikka pyytää ohjelmaa asettelemaan solmut mahdollisimman optimaalisesti. Solmujen muodostama kokonaisuus näytetään myös ikkunan vasemman reunan lineaarisessa näkymässä puumaisena järjestettynä listana. Tässä listassa solmuja ja alipuita voi järjestellä raahaamalla. Käsitekartan voi tallentaa kuvatiedostoksi edit-valikosta löytyvällä "Export the map..."-toiminnolla.

Solmuille voi lisäksi määritellä myöskin datasisältöä, joka voi olla tekstiä, kuva, taulukko taikka kaavio. Solmun sisältämän datan tyypin voi valita valikosta, joka tulee esiin klikkaamalla solmua hiiren kakkosnapilla. Itse data syötetään ikkunan alalaidassa olevaan osioon. Esimerkiksi kaavion piirtäminen onnistuu melko vaivatta valitsemalla lisättäviä komponentteja hiiren oikean näppäimen takaa saatavasta valikosta.

Käsitekartasta voidaan automaattisesti generoida erityyppisiä diaesityksiä sekä raportteja. Vaihtoehtoina ovat html-muotoinen S5-esitys, LaTeX-tekstidokumentti, OpenDocument-tekstitiedosto ja -esitys, joita voi muokata esimerkiksi LibreOfficella, selaimella katseltava Java-sovellus, html-sivu sekä LaTeX-pohjainen Beamer-esitys. Diaesityksiin ohjelma luo automaattisesti käsitekartan solmuista joukon dioja ja niihin sisällöiksi solmuista ja alisolmuista luotuja "palluralistoja". Ohjelma pyrkii valitsemaan älykkäästi, mitkä solmut näytetään omina dioinaan ja mitkä vain luettelon kohtina. Solmut, jotka sisältävät datana kuvan, taulukon tai kaavion, saavat oman dian, jossa data näytetään. LaTeX-dokumenttiin käsitekartan solmuista luodaan otsikkorakenne ja otsikoiden alle sisällöksi tulee kunkin solmun data. Näin on mahdollista luoda Semantikilla esimerkiksi kokonainen raportti sekä sen esittelemiseen käytettävä diaesitys.

Html-muotoisen S5-diaesityksen Semantik luo pyydettyyn hakemistoon ja esikatselun se osaa näyttää suoraan käsitekartan oikealla puolella olevassa alueessa. Esikatselun voi näyttää myös kokoruututilassa, jolloin Semantikia itseään voi käyttää myös esityksen esittämiseen. LaTeX-dokumentin sekä Beamer-esityksen Semantik luo pyydettyyn hakemistoon LaTeX-tiedostoina, kuvina sekä ne lopulliseksi pdf-tiedostoksi kääntävänä run.sh-tiedostona. LaTeX-muotoisten tiedostojen käyttö tarvitsee luonnollisesti asennetun LaTeX-ympäristön. OpenDocument-tiedostot Semantik tallentaa myöskin pyydettyyn hakemistoon ja sieltä niitä voidaan käsitellä ja näyttää edelleen LibreOffice Writer- ja LibreOffice Impress -ohjelmilla.

Käsitekartan osille voidaan datan lisäksi määrittää myös erilaisia muuttujia avain-arvo -pareina. Koko käsitekarttaa koskevat muuttujat, kuten esityksen tai raportin otsikko, tekijätieto sekä päivämäärä, syötetään ikkunan alaosan "variables"-välilehdelle, kun piirtoalueen tausta on valittuna. Tähän tarvittavat muuttujat ovat "doc_"-alkuisia, esimerkiksi "doc_title", "doc_author" ja "doc_date", ja ohjelma ehdottaa muuttujan nimeä täydennyksenä, kun sen alkua kirjoittaa jonkin matkaa. Samoin kaikille käsitekartan solmuille on mahdollisa syöttää muuttujia, jotka muokkaavat käsitekartasta generoitavaa tulostetta esimkerkiksi jättämällä kyseisen solmun käyttämättä tai kertomalla kuvalle käytettävän koon.

Ohjelma on KDE-pohjainen ja se on saatavilla Linux-jakeluille sekä monille muille UNIX-tyyppisille alustoille. Siitä ei ole Windows-versiota ja sitä ei valitettavasti ole käännetty suomen kielelle.

Kotisivu
http://code.google.com/p/semantik/
Lisenssi
GNU GPL v.3
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux ja muut UNIX-tyyppiset järjestelmät, joihin KDE-ympäristö on saatavilla.
Asennus
Ohjelma löytyy useimpien Linux-jakeluiden pakettivarastosta sekä sen kotisivuilta.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa