Viikon VALO #116

Kig

Kig on vapaa työkalu geometristen kuvioiden piirtämiseen.

 Kig on KDE edutainment -projektin interaktiivisen geometrian sovellus, jolla käyttäjä voi piirtää erilaisia geometrisia konstruktioita. Piirretyt kuviot ovat interaktiivisia, eli kuvion pisteitä ja muita osia voi liikutella, jolloin myös liikuteltavasta objekteista riippuvat muut kuviot päivittyvät. Ohjelmassa on monipuolinen valikoima käytettävissä olevia objekteja kuten piste, suora, puolisuora, jana, ympyrä, kulma, ellipsi sekä paraabeli. Objektien piirtämisessä voi hyödyntää leikkauspisteitä, keskipisteitä, kohtisuoria, kulmanpuolittajia sekä monia muita geometrisia käsitteitä. Objektien ominaisuuksia, kuten väriä, viivan paksuutta ja tekstejä, voi muokata hiiren oikealla näppäimellä objektin kohdalta saatavan kontekstivalikon kautta. Koordinaatistona ohjelmassa voi käyttää joko tavallista karteesista koordinaatistoa taikka polaarikoordinaatistoa.

Kig käsittelee piirrettyjä kuvioita objekteina ja niiden piirtäminen tapahtuu joko lisäämällä piirtoalustalle uusia pisteitä tai hyödyntämällä jo olemassa olevia objekteja. Esimerkiksi ympyrän voi määritellä kahden joko olemassa olevan tai vasta luotavan pisteen, keskipisteen ja kehäpisteen, avulla taikka yhden pisteen ja jo olemassa olevan janan pituuden avulla. Kuvion luomisen jälkeenkin objektit säilyttävät keskinäisen riippuvuutensa. Esimerkiksi, jos ympyrä on luotu käyttämällä sen säteenä jonkin olemassa olevan janan pituutta, muuttuu ympyrän koko, jos janan päätepistettä siirretään. Ohjelmassa on myös mahdollista määritellä omia makroja, eli uusia kuviotyyppejä. Esimerkiksi kahden pisteen välisen janan keskinormaali on mahdollista määritellä makroksi piirtämällä ensin kyseinen keskinormaali itse geometrisena konstruktiona ja opettamalla tämän jälkeen uudelle makrolle, mitkä piirretyn kuvion osista ovat syöte (kaksi pistettä) ja mikä tai mitkä lopputulos (keskinormaali). Ohjelman toimintaa on myös mahdollista skriptata Python-kielellä.

Kuvia on mahdollista tallentaa Kigin oman tiedostomuodon lisäksi useammassa bittikarttamuodossa, svg- ja xfig-vektorimuodoissa sekä asymptote- ja latex-muodoissa. Latex-muotoinen tallennus tapahtuu PSTricks-, Tikz/PGF- tai asymptote-piirtokäskyinä. Kigillä piirrettyjä kuvia on siis mahdollista käyttää monipuolisesti erilaisissa käyttötarkoituksissa.

Kig eroaa aiemmin esitellystä GeoGebrasta muun muassa sillä, että Kig keskittyy erityisesti geometriseen piirtämiseen, kun GeoGebra hallitsee lisäksi myös esimerkiksi funktioiden kuvaajien piirtämisen. Toinen ero on se, että Kig istuu natiivina sovelluksena ulkoasultaan ja käyttölogikaltaan paremmin muiden KDE-ohjelmien joukkoon, kun taas GeoGebra Java-sovelluksena toimii useammalla laitealustalla ja jopa www-sivulle upotettuna sovelmana.

Kotisivu
http://edu.kde.org/kig/
Lisenssi
GNU GPL
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD
Asennus
Linux-jakeluihin Kig löytyy paketinhallinnan kautta. Muihin Unix-tyyppisiin järjestelmiin ohjelma löytyy tyypillisesti samaa kautta kuin muutkin asennettavat KDE-ohjelmat. Windows-alustalle KDE-ohjelmista on toistaiseksi tarjolla vasta kokeellisia versioita.
Käyttöohjeet
Kig-esittely Linux Journal -lehdessä.
Kig-käsikirja

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa