Viikon VALO #227

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite on graafinen käyttöliittymä SQLite-tiedostojen käsittelyyn.

 DB Browser for SQLite on usealla käyttöjärjestelmällä toimiva graafinen käyttöliittymä tiedostopohjaisen SQLite-tietokannan tietokantatiedostojen käsittelyyn. Sillä voidaan luoda tietokantoja, etsiä niistä tietoa sekä syöttää uutta tietoa kantaan. Taulujen luontia ja määrittelyä voidaan tehdä graafisella työkalulla ja tietoja voi syöttää suoraan taulukkonäkymässä. Vaihtoehtoisesti ohjelmalle voidaan antaa suoritettavaksi komentoja SQL-kyselykieltä käyttäen.

Ohjelman tuonti- ja vientitoiminnoilla voidaan tietokantaan tuoda ja sieltä viedä tauluja pilkulla eroteltuun tekstimuotoiseen tiedostoon (csv, comma separated values). Joissain tapauksissa tosin csv-tiedoston tuonti on nopeampaa tuoda suoraan SQLiten komentorivikäyttöliittymällä. Esimerkiksi Trafin avoimen ajoneuvodatan vanhemman version (noin 2,5 miljoonaa riviä) tuonti SQLite-tietokantaan DB Browser for SQLitellä kesti noin tunnin, kun sen uudemman version (lähes 5 miljoonaa riviä) tuonti SQLiten komentorivikäyttöliittymällä kesti samalla tietokoneella vain noin 1,5 minuuttia. Pienillä tiedostoilla tällä ei ole suurta merkitystä, mutta suurilla aikaero on merkittävä. Komentorivityökalulla tuonnin voi tehdä seuraavilla komennoilla:

.separator ','
.mode csv
.import tiedosto.csv taulu

Lisäksi DB Browser for SQLite sisältää yksinkertaisen plot-työkalun, jolla taulun tai kyselyn tuloksen numeerisia arvoja voi sijoittaa x-y-koordinaatistoon. Luettelosta valitaan rastiruuduilla, mikä arvoista on x-akselilla ja mitkä piirretään y-arvoina.

Kotisivu
http://sqlitebrowser.org/
Lähdekoodi
https://github.com/sqlitebrowser/sqlitebrowser
Twitter
@sqlitebrowser
Lisenssi
MPL v.2 / GNU GPL v.3 (kaksoislisensointi)
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, Mac OS X, FreeBSD
Asennus
Linux- ja BSD-jakeluihin ohjelma löytyy suoraan paketinhallinnasta nimellä sqlitebrowser. Ohjelman lataus- ja asennusohjeet löytyvät sen kotisivuilta.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa