Viikon VALO #229

GApps Browser

GApps Browser on webkäyttöliittymiä hyödyntävä hiekkalaatikko Googlen tarjoamille palveluille. Googlen palvelut toimivat hyvin mobiililaitteiden selaimilla, mutta tietoturvastaan tarkkaa käyttäjää voi häiritä Googlen mahdollisuus seurata palveluunsa sisään kirjautuneen käyttäjän muuta selauskäyttäytymistä muilla sivustoilla, jotka käyttävät sivuillaan Googlen palveluita. Tämän voi välttää käyttämällä erillisiä sovelluksia Googlen palveluiden käyttöön, jolloin selaimen ei tarvitse olla kirjautuneena Googlen tunnuksilla. Tällöin kuitenkin sovelluksilla on usein suora pääsy puhelimen muihin tietoihin, kuten yhteystietoihin ja kalenteriin. GApps Browser on erillinen sovellus, jonka tarkoituksena on toimia Googlen palveluita käyttävänä selaimena, jolloin muuhun selailuun voidaan käyttää jotain muuta selainta.

Viikon VALO #228

KDE Connect

KDE Connect on ohjelmisto tietokoneiden ja mobiililaitteiden väliseen Viestintään. KDE Connect on ohjelma, joka mahdollistaa tietokoneen ja mobiililaitteiden yhteistoiminnan samassa lähiverkossa. Kun tietokoneeseen ja Android-laitteeseen on asennettu niiden omat versiot KDE Connectista, ne näkevät toisensa ollessaan samassa (langattomassa) lähiverkossa. Kun laitteet on paritettu, niiden välillä voidaan siirtää helposti tiedostoja ja käyttää mobiililaitetta tietokoneen etäohjaamiseen. Ohjelma on nimensä mukaisesti suunniteltu KDE:n Plasma-työpöydälle, mutta se toimii myös muiden Linux-työpöytien kanssa. Tietokoneessa käynnissä olevan KDE Connectin kanssa voidaan yhdistää, eli parittaa, useita mobiililaitteita ja niille kullekin voidaan määritellä käytössä olevat toiminnallisuudet.

Viikon VALO #227

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite on graafinen käyttöliittymä SQLite-tiedostojen käsittelyyn. DB Browser for SQLite on usealla käyttöjärjestelmällä toimiva graafinen käyttöliittymä tiedostopohjaisen SQLite-tietokannan tietokantatiedostojen käsittelyyn. Sillä voidaan luoda tietokantoja, etsiä niistä tietoa sekä syöttää uutta tietoa kantaan. Taulujen luontia ja määrittelyä voidaan tehdä graafisella työkalulla ja tietoja voi syöttää suoraan taulukkonäkymässä. Vaihtoehtoisesti ohjelmalle voidaan antaa suoritettavaksi komentoja SQL-kyselykieltä käyttäen. Ohjelman tuonti- ja vientitoiminnoilla voidaan tietokantaan tuoda ja sieltä viedä tauluja pilkulla eroteltuun tekstimuotoiseen tiedostoon (csv, comma separated values).

Viikon VALO #226

SQLite

SQLite on kevyt, yhtä tiedostoa käyttävä relaatiotietokantajärjestelmä. Toisin kuin suurin osa muista tietokantajärjestelmistä, SQLite ei toimi palvelimena, johon otetaan yhteyttä asiakasohjelmalla, vaan tietokantatoiminnallisuus tulee kevyen SQLite-kirjaston kautta suoraan sovellusohjelmaan. SQLite-tietokanta tallennetaan kokonaisuudessaan yhteen tiedostoon, jota sovellus osaa käsitellä SQLite-kirjaston avulla. SQLiten lähdekoodi on julkista omaisuutta (Public Domain) ja se on saatavilla jotakuinkin kaikille mahdollisille alustoille. Samoin se on käytettävissä lähes kaikilla ohjelmointikielillä. Koska SQLite-kanta tallennetaan yhteen tiedostoon ja koska SQLite-kirjasto on hyvin pieni, on siitä tullut varsin suosittu tapa tallentaa erilaisten sovellusohjelmien sisäisesti käyttämää tietoa.

Viikon VALO #225

OpenWRT

OpenWRT on avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä reitittimille ja muille sulautetuille laitteille. OpenWRT sulautetuille laitteille, kuten reitittimille ja langattomille tukiasemille, tarkoitettu Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä, joka vapauttaa laitteen omistajan muokkaamaan laitteen toiminnallisuuksia tarpeidensa mukaan. Laitteissa valmiina oleva ohjelmisto, firmware, saattaa laitteesta ja valmistajasta riippuen joko saada tai olla saamatta tietoturvapäivityksiä. Usein laitteiden haavoittuvuudet voivat olla pitkiäkin aikoja korjaamatta. Asentamalla laitteeseen avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmän, kuten OpenWRT:n, sen omistaja saa mahdollisuuden päivittää laitettaan tarpeen vaatiessa. Samalla omistaja voi valita laitteeseensa juuri itse tarvitsemansa toiminnot.

Viikon VALO #224

Phile

Phile on kevyt tietokannaton sisällönhallintajärjestelmä www-sivustojen ylläpitoon. Phile on PicoCMS:n tapaan tekstitiedostoilla, ilman tietokantaa, toimiva websisällönhallintajärjestelmä. Sivut kirjoitetaan Markdown-kielellä ja tallennetaan palvelimelle tiedostoina. Phile onkin PicoCMS:stä haarautettu, eli forkattu, ohjelmisto. Philen kehitys alkoi, kun osa käyttäjistä halusi osallistua PicoCMS:n kehitykseen ja nopeuttaa sen jo pysähtynyttä kehitysprosessia. Phile muistuttaa PicoCMS:ää toimintaperiaatteeltaan, hakemistorakenteeltaan ja lisäosien käytöltään. Philen toteutus on kuitenkin tehty jossain määrin uusiksi ja tekijöiden omien mittausten mukaan se on jonkin verran PicoCMS:ää nopeampi.

Viikon VALO #223

Ditaa

Ditaa on komentoriviohjelma ascii-grafiikkana piirrettyjen diagrammien muuntamiseen PNG-kuviksi. Diagrammeja ja kaavioita voi piirtää graafisesti työkaluilla, kuten Dia tai Inkscape. Ditaa lähestyy tehtävää toisella tavalla. Ditaa varten kaaviot piirretään tekstieditorilla merkkigrafiikkana ja käännetään ditaa-komentoriviohjelmalla PNG-kuvaksi. Etuina tässä toteutuksessa on muun muassa selkeä tekstipohjainen esitysmuoto sekä helppo muokattavuus yksinkertaisilla työkaluilla. Käytettävissä ovat ascii-grafiikkana piirretyt laatikot sekä viivat ja nuolet. Tavallisen suorakulmaisen laatikon piirtämiseen käytetään merkkejä |, - ja +. Laatikon ulkoasun voi muuttaa dokumentiksi kirjoittamalla sen sisään tekstin {d}.

Viikon VALO #222

Piwik

Piwik on avoimen lähdekoodin web-analytiikkaohjelmisto ja vaihtoehto Google Analyticsille. Piwik on omalle palvelimelle asennettavissa oleva avoimen lähdekoodin web-analytiikkaohjelmisto, jota käyttämällä voi korvata esimerkiksi Google Analytics -palvelun käytön. Kävijätilastojen seuraaminen voi olla tärkeää joillekin sivustoille ja tähän käytetään usein esimerkiksi Google Analytics -palvelua. GA:n käytön suurimpana haittapuolena on kuitenkin se, että kävijätilastot ovat tällöin kolmannen osapuolen hallussa yrityksellä, joka toimii ulkomaisen lainsäädännön alaisena. Kävijätilastot voivat olla tärkeää ja luottamuksellista tietoa sekä sivustoa ylläpitävälle yritykselle itselleen että sivustolla käyville käyttäjille.

Viikon VALO #221

PDF Chain

PDF Chain on työkalu PDF-tiedostojen muokkaamiseen. PDF Chain on graafinen käyttöliittymä PDFtk:n komentorivityökalulle. Se tarjoaa PDFtk:n toimintoja valmiiksi valittuina graafisesti muokattavina kokonaisuuksina. PDFtk:n eri työkaluja on koottu ohjelman eri välilehdille erikseen käytettäviksi työvälineiksi. Ensimmäisellä välilehdellä on concatenate-työkalu, jolla voi koostaa yhdestä tai useammasta PDF-tiedostosta valituista sivuista uusia PDF-tiedostoja. Toisella välilehdellä olevalla burst-työkalulla voi purkaa PDF-tiedoston sivut erillisiksi PDF-tiedostoiksi ja muokata luotavien tiedostojen nimiä. Kolmannella välilehdellä on background/stamp-työkalu, jolla PDF-tiedoston kaikille sivuille voi lisätä taustalle tulevan vesileiman taikka sivun päälle lisättävän leiman.

Viikon VALO #220

PDFtk

PDFtk Server on komentoriviohjelma PDF-tiedostojen muokkaamiseen. PDFtk Server on PDF Toolkit kokonaisuuteen sisältyvä komentoriviohjelma, jolla on voi suorittaa useita muokkausoperaatioita PDF-tiedostoille komentorivillä ja tarvittaessa automatisoidusti. PDFtk:n Server-osuus on suunnattu erityisesti palvelinkäyttöön työkaluksi PDF-tiedostojen käsittelyyn osana jotain palvelua. Sitä voi toki käyttää myös suoraan yksittäisten PDF-tiedostojen muokkaamiseen. Ohjelman tekijät tarjoavat GNU GPL -lisensoidun vapaan komentoriviohjelman lisäksi Windows-alustoille sekä ilmaista (PDFtk Free) että maksullista (PDFtk Pro) graafista käyttöliittymää, joilla voi suorittaa joitain PDFtk Server -ohjelman toiminnoista ikkunoidusti.