Viikon VALO #231

Ajoneuvojen avoin data 4.1

Ajoneuvojen avoin data 4.1 on Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) julkaisema tietokanta suomalaisista ajoneuvoista.

 Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi, on julkaissut avoimena datana tiedot kaikista liikennekäytössä olevista suomalaisista ajoneuvoista. Aineisto sisältää ajoneuvojen rekisteröinti-, hyväksyntä- ja teknisiä tietoja Trafin ylläpitämästä ajoneuvoliikennerekisteristä. Aineisto ei luonnollisestikaan sisällä yksilöiviä henkilötietoja vaan vain ajoneuvoon liittyvää tietoa. Aineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Aineisto koostuu ZIP-pakatusta CSV-tiedostosta (comma separated values), jossa on yhtensä 5 088 354 riviä aineistoa. Kokoa aineistolla on purettuna 836 megatavua ja pakattuna 255 megatavua. Suuren kokonsa takia aineistoa ei kannata koettaa yrittää avata esimerkiksi LibreOffice Calc -taulukkolaskentaohjelmalla tai tekstieditorilla. Parempi vaihtoehto on tuoda aineisto johonkin tietokantajärjestelmään, kuten SQLite, jolla siihen on helppoa suorittaa hakuja tai selata esimerkiksi graafisella käyttöliittymällä. Aineisto on mahdollista lukea käsiteltäväksi myös johonkin tilasto-ohjelmaan, kuten R.

Itse aineiston lisäksi ladattavissa on Excel-muotoinen taulukko, joka sisältää tarvittavat tiedot itse aineiston tulkitsemiseen. Taulukossa on muun muassa lueteltu ja selitetty aineiston sarakkeina käytetyt muuttujat sekä niiden arvoina olevien koodien merkitykset ja muodot. Esimerkiksi ajoneuvoryhmän koodi 105 tarkoittaa lumiaura-harjapuhallinta.

Materiaalin versio 4.1 on päivätty 31.5.2015 ja julkaistu 5.6.2015. Aineistoa käytettäessä lisenssin mukaisen julkaisijan mainitsemisen Trafi pyytää tekemään mainitsemalla julkaisija, aineiston nimi ja ajankohta. (esimerkiksi: sisältää Trafin ajoneuvojen avoin data 4.1 aineistoa)

Aineiston aiemmat versiot 1.0 ja 2.0 julkaistiin Trafin aiemmalla omalla lisenssillä.

Kotisivu
http://www.trafi.fi/tietopalvelut/avoin_data
Twitter
@Trafi_Finland
Lisenssi
CC-by 4.0

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa