Viikon VALO #225

OpenWRT

OpenWRT on avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä reitittimille ja muille sulautetuille laitteille. OpenWRT sulautetuille laitteille, kuten reitittimille ja langattomille tukiasemille, tarkoitettu Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä, joka vapauttaa laitteen omistajan muokkaamaan laitteen toiminnallisuuksia tarpeidensa mukaan. Laitteissa valmiina oleva ohjelmisto, firmware, saattaa laitteesta ja valmistajasta riippuen joko saada tai olla saamatta tietoturvapäivityksiä. Usein laitteiden haavoittuvuudet voivat olla pitkiäkin aikoja korjaamatta. Asentamalla laitteeseen avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmän, kuten OpenWRT:n, sen omistaja saa mahdollisuuden päivittää laitettaan tarpeen vaatiessa. Samalla omistaja voi valita laitteeseensa juuri itse tarvitsemansa toiminnot.

Viikon VALO #224

Phile

Phile on kevyt tietokannaton sisällönhallintajärjestelmä www-sivustojen ylläpitoon. Phile on PicoCMS:n tapaan tekstitiedostoilla, ilman tietokantaa, toimiva websisällönhallintajärjestelmä. Sivut kirjoitetaan Markdown-kielellä ja tallennetaan palvelimelle tiedostoina. Phile onkin PicoCMS:stä haarautettu, eli forkattu, ohjelmisto. Philen kehitys alkoi, kun osa käyttäjistä halusi osallistua PicoCMS:n kehitykseen ja nopeuttaa sen jo pysähtynyttä kehitysprosessia. Phile muistuttaa PicoCMS:ää toimintaperiaatteeltaan, hakemistorakenteeltaan ja lisäosien käytöltään. Philen toteutus on kuitenkin tehty jossain määrin uusiksi ja tekijöiden omien mittausten mukaan se on jonkin verran PicoCMS:ää nopeampi.

Viikon VALO #223

Ditaa

Ditaa on komentoriviohjelma ascii-grafiikkana piirrettyjen diagrammien muuntamiseen PNG-kuviksi. Diagrammeja ja kaavioita voi piirtää graafisesti työkaluilla, kuten Dia tai Inkscape. Ditaa lähestyy tehtävää toisella tavalla. Ditaa varten kaaviot piirretään tekstieditorilla merkkigrafiikkana ja käännetään ditaa-komentoriviohjelmalla PNG-kuvaksi. Etuina tässä toteutuksessa on muun muassa selkeä tekstipohjainen esitysmuoto sekä helppo muokattavuus yksinkertaisilla työkaluilla. Käytettävissä ovat ascii-grafiikkana piirretyt laatikot sekä viivat ja nuolet. Tavallisen suorakulmaisen laatikon piirtämiseen käytetään merkkejä |, - ja +. Laatikon ulkoasun voi muuttaa dokumentiksi kirjoittamalla sen sisään tekstin {d}.

Viikon VALO #222

Piwik

Piwik on avoimen lähdekoodin web-analytiikkaohjelmisto ja vaihtoehto Google Analyticsille. Piwik on omalle palvelimelle asennettavissa oleva avoimen lähdekoodin web-analytiikkaohjelmisto, jota käyttämällä voi korvata esimerkiksi Google Analytics -palvelun käytön. Kävijätilastojen seuraaminen voi olla tärkeää joillekin sivustoille ja tähän käytetään usein esimerkiksi Google Analytics -palvelua. GA:n käytön suurimpana haittapuolena on kuitenkin se, että kävijätilastot ovat tällöin kolmannen osapuolen hallussa yrityksellä, joka toimii ulkomaisen lainsäädännön alaisena. Kävijätilastot voivat olla tärkeää ja luottamuksellista tietoa sekä sivustoa ylläpitävälle yritykselle itselleen että sivustolla käyville käyttäjille.

Viikon VALO #221

PDF Chain

PDF Chain on työkalu PDF-tiedostojen muokkaamiseen. PDF Chain on graafinen käyttöliittymä PDFtk:n komentorivityökalulle. Se tarjoaa PDFtk:n toimintoja valmiiksi valittuina graafisesti muokattavina kokonaisuuksina. PDFtk:n eri työkaluja on koottu ohjelman eri välilehdille erikseen käytettäviksi työvälineiksi. Ensimmäisellä välilehdellä on concatenate-työkalu, jolla voi koostaa yhdestä tai useammasta PDF-tiedostosta valituista sivuista uusia PDF-tiedostoja. Toisella välilehdellä olevalla burst-työkalulla voi purkaa PDF-tiedoston sivut erillisiksi PDF-tiedostoiksi ja muokata luotavien tiedostojen nimiä. Kolmannella välilehdellä on background/stamp-työkalu, jolla PDF-tiedoston kaikille sivuille voi lisätä taustalle tulevan vesileiman taikka sivun päälle lisättävän leiman.

Viikon VALO #220

PDFtk

PDFtk Server on komentoriviohjelma PDF-tiedostojen muokkaamiseen. PDFtk Server on PDF Toolkit kokonaisuuteen sisältyvä komentoriviohjelma, jolla on voi suorittaa useita muokkausoperaatioita PDF-tiedostoille komentorivillä ja tarvittaessa automatisoidusti. PDFtk:n Server-osuus on suunnattu erityisesti palvelinkäyttöön työkaluksi PDF-tiedostojen käsittelyyn osana jotain palvelua. Sitä voi toki käyttää myös suoraan yksittäisten PDF-tiedostojen muokkaamiseen. Ohjelman tekijät tarjoavat GNU GPL -lisensoidun vapaan komentoriviohjelman lisäksi Windows-alustoille sekä ilmaista (PDFtk Free) että maksullista (PDFtk Pro) graafista käyttöliittymää, joilla voi suorittaa joitain PDFtk Server -ohjelman toiminnoista ikkunoidusti.

Viikon VALO #219

Google Fonts

Google Fonts on kokoelma vapaita kirjasintyyppejä monenlaiseen käyttöön. Google Fonts on palvelu, jonka kautta Google tarjoaa käytettäväksi useita satoja vapaita kirjasintyyppejä, eli fontteja, esimerkiksi käytettäväksi www-sivujen ulkoasussa. Palvelu antaa käyttöliittymän kirjasintyyppien valintaan kategorian, tyylin ja käytettyjen merkistöjen perusteella. Valittavia fontteja voi helposti selata ja testata erilaisilla esimerkkiteksteillä. Jos fontteja haluaa käyttää oman www-sivustonsa tyylissä, saa palvelusta helpon sivustolle lisättävän kooditekstin, jonka sivustolleen lisäämällä fontit ladataan suoraan Googlen palvelusta sivuja näytettäessä. Tiedostot voi kuitenkin ladata myös itselleen, jos haluaa käyttää fonttitiedostoja suoraan omalta sivustolta, linkittämättä Googlen palveluun, tai haluaa käyttää kirjasimia jossain muussa käytössä, kuten tekstiasiakirjoissa tai kuvankäsittelyssä.

Viikon VALO #218

Pandoc

Pandoc on komentorivityökalu tekstipohjaisten tiedostojen muuntamiseen muodosta toiseen. Pandoc on todellinen monitoimityökalu, kun on tarve muuntaa yhdellä merkintäkielellä kirjoitettua tekstimateriaalia toiseen merkintäkieleen. Pandoc osaa lukea monessa muodossa kirjoitettuja tiedostoja ja tallentaa luetun tekstin vielä useammalla muotoilukielellä. Pandocilla on helppoa vaikka automatisoida useiden tiedostojen muuntaminen muodosta toiseen. Toki tällaisia muunnoksia tehdessä Pandocin tuottamia tiedostoja voi joutua vielä muokkaamaan ja viimeistelemään käsin, mutta suurin osa rutiinityöstä hoituu Pandocilla. Kieliä ja tiedostomuotoja, joita Pandoc osaa lukea, ovat muun muassa: HTML, Markdown, LaTeX, MediaWiki ja textile.

Viikon VALO #217

Phatch

Phatch on työkalu, jolla voi tehdä joukon erilaisia muokkausoperaatioita suureenkin määrään kuvatiedostoja yhdellä kertaa. Kun on tarve muuttaa yksittäisen kuvatiedoston kokoa, muokata sen värejä tai tehdä joitain muita operaatioita, on usein helppoa vain käynnistää GIMP, Krita, Pinta tai jokin muu kuvankäsittelyohjelma, tehdä vaaditut muutokset ja tallentaa muokattu kuva. Kun muokattavia kuvia onkin vaikka 217 kappaletta, on syytä keksiä jokin muu keino muokkausten tekemiseen. Yksi vaihtoehto on tehdä muokkaukset komentorivillä esimerkiksi ImageMagick-paketin ohjelmilla.

Viikon VALO #216

TiddlyWiki5

TiddlyWiki5 on selaimella käytettävä yhden tiedoston muistiinpanotyökalu. TiddlyWiki5 on uudelleen toteutettu versio aiemmin esitellystä TiddlyWikistä. Se on selainpohjaisena yhden sivun sovelluksena (Single Page Application, SPA) toteutettu wiki-tyyppinen muistiinpanotyökalu. Siinä muistiinpanoja ei tarvitse järjestää lineaarisesti vaan yksittäisiä asiasisältöjä, tiddlereitä, voi linkittää vapaasti toisiinsa. Sen versionumero 5 viittaa toteutukseen käytettyihin HTML5-tekniikoihin. TiddlyWiki5 muodostuu yhdestä HTML-tiedostosta ja siihen sisällytetystä Javascript-ohjelmistosta sekä wikin datasisällöstä. Kun tiedosto avataan selaimella, näyttää Javascriptillä toteutettu ohjelmisto käyttöliittymän, jolla TiddlyWikin sisältöä voi selata ja jolla siihen voi muokata uutta sisältöä.