Kirjautuminen

4x14 TreeSheets - Viikon VALO #170

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

TreeSheets on työkalu muistiinpanojen tekemiseen ja tiedon organisointiin taulukoiksi ja hierarkkisiksi puiksi.
valo170-treesheets.png TreeSheets-työkalulla voi tehdä asioita, joihin on usein käytetty taulukkolaskentaohjelmien taulukoita, miellekarttoja, käsitekarttoja, jäsentimiä (outliner), tehtävälistoja tai muita tiedon organisointiin soveltuvia työkaluja. TreeSheets lähestyy ongelmaa organisoimalla kaiken taulukkoina, eli sisältösoluista koostuvina ruudukkoina, joita voi sijoitella myös sisäkkäin.

Yksinkertaisimmillaan TreeSheetsillä voi muodostaa teksteistä koostuvia taulukoita, joiden soluille voi määrätä erilaisia korostuksia, kuten tekstin ja tausta värejä, lihavointia, alleviivausta, kursivointia ja yliviivausta. Soluun voi tekstin lisäksi lisätä kuvan, joka näytetään tekstin edessä. Ohjelma tarjoaa valikoiman valmiita pikkukuvakkeita, kuten erivärisiä palloja, tähtiä ja sydämiä. Varsinainen hyöty ohjelmasta kuitenkin saadaan, kun soluihin lisätään tekstin lisäksi uusia taulukoita. Tällöin solun teksti toimii eräänlaisena otsakkeena taulukolle, jossa on otsakkeeseen liittyvä asiasisältö. Taulukoita voi upottaa sisäkkäin rajattomasti, jolloin saadaan ohjelman nimen mukaisesti taulukoista muodostuva puu.

Taulukoiden käsittely onkin tehty ohjelmassa mahdollisimman helpoksi. Uusia soluja, rivejä, sarakkeita tai kokonaisia taulukoita on helppo luoda. Ohjelmassa voi näppäimistöllä tai hiirellä valita minkä tahansa solun tai solun jonkin reunan ja enter-näppäimellä siirtyä kirjoitustilaan. Jos valittuna oli solun reuna, luodaan automaattisesti uusi rivi tai sarake ja siirrytään kirjoitustilaan kyseisessä kohdassa olevaan soluun. Soluun voi puolestaan luoda alitaulukon helposti insert-näppäintä painamalla. Solujen taikka kokonaisten rivien ja sarakkeiden poistaminen tapahtuu yhtä helposti valitsemalla poistettava solu ja painamalla delete-näppäintä.

Ohjelman käyttöä monipuolistaa se, että sen sisältämien solujen esitystapaa voidaan vaihtaa muutaman erilaisen asettelun välillä. Ensinnäkin voidaan valita, esitetäänkö solussa oleva teksti ja alitaulukko vertikaalisesti vai horisontaalisesti, eli onko teksti taulukon yläpuolella vai rinnalla vasemmalla puolella. Toiseksi voidaan valita, esitetäänkö taulukot normaaleina ruudukkoina, soluista tehtyinä "kuplina" vai kytkemällä rivit viivoilla isäntäsolunsa tekstiin puumaisen ulkoasun luomiseksi. Esimerkiksi käyttämällä vertikaalista asettelua ja viivoilla kytkemistä, saadaan helposti tehtyä puumaisia listoja. Toisaalta horisontaalinen asettelu viivoilla muistuttaa perinteisiä miellekarttoja. Asettelu voidaan valita solukohtaisesti, jolloin esimerkiksi taulukon yhdessä solussa voi olla tietoa esitettynä taulukkomuodossa ja toisessa puumaisena luettelona.

Taulukoiden solujen, rivien ja sarakkeiden sijoittelua on myös helppo muokata. Valitun solun tai solujoukon voi helposti siirtää rivillä sivusuunnassa tai sarakkeella pystysuunnassa näppäinyhdistelmillä ctrl+nuoli. Valikoista löytyy myös välineet taulukon transponointiin, eli sarakkeiden vaihtamiseen riveiksi ja päinvastoin, sekä taulukon järjestämiseen valitun rivin tai sarakkeen mukaan nousevasti tai laskevasti.

Ohjelman käytön opettelun helpottamiseksi sen mukana tulee tutorialitiedosto, jossa sen toimintaa on esitelty ja johon käyttäjä voi kokeilla esiteltyjä ominaisuuksia.

Ohjelmassa on mahdollista merkitä solujen tekstejä tageiksi, jolloin eri soluissa käytettyinä samat tagien ymmärretään tarkoittavan samaa asiaa. Tämä mahdollistaa sen, että saman hierarkian eri haaroissa esiintyvät arvot voidaan samaistaa ja hierarkiaa voidaan tarkastella eri asioiden mukaan järjesteltyinä. Ohjelman mukana tulevassa tutorialissa tätä havainnollistetaan tilanteena, jossa kaksi työtekijää, Bob ja Fred, työskentelevät molemmat useammassa projektissa. Tällöin tilanteesta voidaan muodostaa puu, jossa on lueteltu projektit, joiden alla on lueteltu työntekijät ja näiden alla työtekijöiden projektiin tekemät suoritukset. Toisaalta samaa tilannetta voitaisiin tarkastella henkilöiden mukaan, jolloin puussa olisikin lueteltuina työntekijät, niiden alla projektit, joihin työntekijät osallistuvat, ja niiden alla työntekijän projektiin tekemät suoritukset. TreeSheets mahdollistaa tagien avulla tämän tyylisten taulukoiden näkymien vaihtamisen helposti. Ohjelma sisältää myös kokeiluasteella olevia laskentaominaisuuksia.

Yksi ohjelman vahvoista toiminnoista on sen zoom-ominaisuus, jolla käyttäjä voi siirtyä tarkastelemaan vain jonkin solun sisältöä. Zoom-toimintoa käytetään joko näppäimistöltä ctrl+PgUp- ja ctrl+PgDn-pikanäppäimillä tai ctrl-näppäintä ja hiiren rullaa yhtä aikaa käyttämällä. Soluun zoomattaessa solun sisältö skaalautuu ikkunaan täysikokoiseksi ja solun taulukon isäntäsolun otsikkoteksti näkyy sen yläpuolella harmaalla. Kaikki muu solun ulkopuolella oleva sisältö jätetään näyttämättä. Toisaalta kokonaisuusnäkymässä voi yksittäisen solun sisällön kokoa pienentää niin, että sen sisällön teksti näkyy pelkkinä pisteinä ja siten solusta näkyy vain sen rakenne, muttei itse sisältöä. Tällöin sisällön näkee vain soluun sisään zoomaamalla. Tämä on toisinaan hyödyllistä, kun päätasolla halutaan nähdä vain kokonaisuuden rakenne ja yksityiskohdat halutaan näkyviin vain niitä tarkasteltaessa.

Ohjelmasta voi tallentaa sen oman tiedostomuodon lisäksi XML-, HTML- ja tekstimuotoisena sekä lisäksi PNG-kuvana. Taulukot on mahdollista myös tulostaa PDF-tiedostoiksi.

Kotisivu
http://treesheets.com
Lähdekoodit: https://github.com/aardappel/treesheets
Lisenssi
Zlib-lisenssi
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, Mac OS X (beta)
Asennus
Asennuspaketit eri alustoille löytyvät ohjelman kotisivuilta
Käyttöohjeet
Ohjelman mukana tulee tutorialitiedosto, jolla sen eri toimintoihin on helppo tutustua.
Video
Youtube-video ohjelman käytöstä.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

4x13 Midori - Viikon VALO #169

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

Midori on kevyt ja nopea www-selain monelle alustalle.
valo169-midori.png Midori on kevyt ja nopea WebKit-pohjainen avoimen lähdekoodin selain, jonka voi asentaa useammalle alustalle. Sen käyttöliittymä on selkeä ja suoraviivainen ja sen toiminnot ovat laajennettavissa lisäosien avulla.

Modernin WebKit-selainmoottorin ansiosta Midori toimii useimmilla sivuilla samoin ja yhtä hyvin kuin esimerkiksi Googlen Chrome/Chromium tai Applen Safari. Esimerkiksi nykyaikaiset HTML5 ja CSS3 tekniikat toimivat siis Midorissa hyvin. Jotkin sivut valitettavasti tunnistavat selaimen mallin ja tarjoilevat erilaisen "optimoidun" version eri selaimille. Midori vähemmän tunnettuna selaimena saattaa siksi joskus saada tämän vuoksi heikommin toimivan sivun, vaikka kykenisi näyttämään normaalin sivun siinä missä muutkin WebKit-selaimet. Midori kuitenkin pyrkii korjaamaan tämän tilanteen teeskentelemällä tarvittaessa jotain muuta WebKit-selainta.

Midori sisältää muiden nykyaikaisten selainten tapaan yksityisyystilan, jossa muun muassa käyttäjän selaushistoriaa ei tallenneta. Midori sisältää "Inspect Page" -toiminnon, jolla voi tarkastella selaimeen avattua sivua, sen rakennetta, tyyliä ja toimintaa. Työkalu on hyvin samanlainen kuin vastaava työkalu Chromium-selaimessa.

Midorin toimintoja voi muokata erilaisilla lisäosilla, kuten mainostentorjujalla, hiirielkeillä tai uutisvirtalukijalla. Uutisvirtalukijalisäosa aukeaa selainikkunan reunaan, kun www-sivulle tultaessa otsikkopalkkiin ilmestyvää RSS-/Atom-virran kuvaketta klikataan. Lisäosa näkyy paneelina, jonka yläosassa on luettelo uutislähteistä ja niiden tarjoamista uutisista ja jonka alaosaan aukeaa valitun uutisen sisältö.

Websovelluksen voi Midorilla avata myös erillisenä sovellusikkunana, jolloin ikkunassa ei ole näkyvillä normaaleja selaimen käyttöliittymäkomponentteja, kuten osoiteriviä ja navigointinappuloita, vaan ainoastaan sivun renderöity sisältö. Tässä tilassa selainsovelluksia voi käyttää samaan tapaan kuin Chromium-sovelluksia.

Selain on käytettävissä useilla alustoilla, jotka tukevat vaadittavia ohjelmakirjastoja, kuten WebKit- ja GTK-kirjastoja. Midorista on Windows-alustalle tarjolla myös niin sanottu portable-versio, eli versio, jota voi käyttää vaikka usb-tikulta asentamatta sitä koneelle.

Kotisivu
http://midori-browser.org/
Lisenssi
GNU LGPL v2.1+
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, Mac OS X, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD
Asennus
Midori on ladattavissa sen kotisivuilta taikka oman Linux- tai BSD-jakelun pakettilähteistä.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

4x12 Open Camera - Viikon VALO #168

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

Open Camera on avoimen lähdekoodin kamerasovellus Android-puhelimille ja -tableteille.
valo168-opencamera.png Open Camera on kamerasovellus, joka sisältää monia edistyneitä toimintoja, joita ei löydy monista muista kamerasovelluksista. Jotkin ohjelman ominaisuudet saattavat toimia vain laitteilla, jotka tukevat kyseistä toiminnallisuutta. Ohjelma vaatii toimiakseen Androidin, jonka versio on vähintään 4.0, mutta se toimii hyvin myös Jolla-puhelimen SailfishOS-käyttöjärjestelmän kanssa. Ohjelmalla voi ottaa sekä still- että videokuvaa. Myös laitteen mahdollista etukameraa voi käyttää "selfieiden" ottamiseen.

Ohjelmaa voi käyttää automaattiasetuksilla taikka monipuolisista säädöistä voi valita kyseiseen tilanteeseen sopivat. Salaman voi kytkeä toimimaan automaattisesti, pakotetusti pois päältä, pakotetusti päälle taikka "soihtu"-tilaan, jossa laitteen led-salama palaa jatkuvasti. Kuvan tarkennustavaksi voi valita automaattisen, jolloin kuva tarkentuu näytöltä sormella valittuun kohtaan, äärettömän, makrotilan taikka jatkuvan tilan, jossa laite säätää tarkennusta jatkuvasti. Kosketusnäytöltä voi helposti säätää liukusäätimellä valotusasetuksia tai zoomia (rajausta). Zoomia voi säätää kosketusnäytöltä myös kahdella sormella nipistämällä.

Lisäasetuksista löytyy automaattisten kuvausasetusten lisäksi valmiita asetuksia erilaisiin tilanteisiin, kuten urheiluun, yökuvaukseen, teatteriin, rannalle, auringonlaskuun, ilotulitukseen tai kynttilänvaloon. Myös asetukset valkotasapainon ja väriefektien, kuten mustavalkoasetuksen tai seepiavärin, valitsemiseen löytyvät. Samoin asetuksista löytyy kuvan automaattinen vakaaminen ("Auto-stabilise"), joka käyttää laitteen omia sensoreita asennon tunnistamiseen, ja joka suoristaa vinossa otetut kuvat. Kasvontunnistus helpottaa kuvaamista tunnistamalla kasvot ja tarkentamalla automaattisesti niihin. Ohjelmassa on käytettävissä myös ajastin ja kuvien ottaminen useamman kuvien sarjoina. Kuvaan voi halutessaan myös tallentaa sijaintitiedot laitteen GPS-toiminnon avulla.

Ohjelman käyttöliittymää voi jonkin verran muokata valitsemalla, mitä tietoja ja toiminnallisuuksia näytöllä näytetään.

Kotisivu
http://opencamera.sourceforge.net/
F-Droidissa
Google Playssa
Lisenssi
GNU GPLv3+
Toimii seuraavilla alustoilla
Android, SailfishOS
Asennus
Ohjelma on asennettavissa F-Droid-palvelusta tai Google Playsta. Nokia X -puhelinten käyttäjät voivat ladata ohjelman Nokia Storesta.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

4x11 SVG-edit - Viikon VALO #167

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

SVG-edit on html5-pohjainen vektoripiirto-ohjelma, jonka voi upottaa suoraan www-sivulle.
valo167-svgedit.png SVG-edit on kokonaan www-selainympäristössä käytettävä SVG-muotoisten kuvien (Scalable Vector Graphics) piirtämiseen käytettävä vektoripiirto-ohjelma. SVG-tiedostomuodon merkitys on nousussa, sillä svg-muotoiset kuvat ovat osa html5-standardia ja kaikkien tärkeimpien www-selainten nykyiset versiot osaavat näyttää SVG-tiedostot suoraan. Ohjelman ulkoasu, asettelu ja toimintalogiikka muistuttavat varsin paljon Inkscape-ohjelmaa. Sen vasemmassa reunassa on työkalupaneeli, josta voi valita käytettävän työkalun, yläreunassa valittuun työkaluun liittyviä toimintoja, alareunassa lähinnä värivalintaan liittyviä toimintoja ja oikeassa reunassa piirtotasojen hallinta.

SVG-edit on luonnollisesti toiminnoiltaan vielä Inkscapea suppeampi, mutta selainsovelluksena SVG-edit on varsin toimiva. Sillä voi piirtää peruskuvioita, kuten ellipsejä, suorakaiteita, janoja, monikulmioita sekä vapaalla kädellä piirrettyjä viivoja. Lisäksi löytyy monipuolinen valikoima erilaisiin kategorioihin luokiteltuja valmiita kuvioita, kuten nuolia, vuokaavion komponentteja, musiikkisymboleita ja elektroniikkakomponentteja. Kuvioiden reunan ja sisuksen värin sekä reunan paksuuden voi valita, kuten SVG-standardiin kuuluu. Kuvioita voi siirrellä, käännellä sekä skaalata ja niiden järjestystä voi muokata. Kuvioita voi myös yhdistellä ryhmiksi, jolloin saadaan aikaiseksi koostettuja kuvioita. Tasoja käyttämällä kuvioita voi järjestellä loogisiksi kokonaisuuksiksi, joita voi järjestää sekä näyttää tai piilottaa, aivan kuin Inkscapessa.

SVG-editissä on tarjolla myös koodinäkymä, jossa ohjelman tuottamaa SVG-merkkauskieleen voi tehdä muokkauksia suoraan kirjoittamalla. Tallentaminen on ohjelmassa toteutettu selaintoteutuksen takia selaimesta ja ohjelman versiosta riippuen joko näyttämällä avaamalla SVG-kuva selaimen uuteen välilehteen, josta sen voi tallentaa tavallisen kuvan tavoin, tai näyttämällä SVG-koodi tekstinä, jonka käyttäjän täytyy kopioida käsin esimerkiksi tekstieditoriin, jolla tiedoston voi tallentaa. Johonkin muuhun sovellusympäristöön upotettuna tiedostojen avaamisen ja tallentamisen voi lisäosaa käyttäen ohjata tapahtumaan palvelimelta ja palvelimelle. Piirretyn kuvan voi muuntaa myös rasterikuvaksi PNG-muotoon export-toiminnolla, joka avaa kuvan uuteen välilehteen tallennettavaksi.

Piirtämisen apuna voi käyttää muun muassa taustalle näkyviin saatavaa ruudukkoa, kuvan näyttämistä "wire-frame"-muodossa sekä kuvaolioiden tasaamista toistensa ja koko kuvan suhteen.

Kotisivu
http://code.google.com/p/svg-edit/
Lisenssi
MIT
Toimii seuraavilla alustoilla
www-selain

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

Julkaise syötteitä