Kirjautuminen

5x05 Inkscape 0.91 - Viikon VALO #213

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

Inkscape on vapaa, avoimen lähdekoodin vektoripiirto-ohjelma, joka soveltuu niin harraste kuin ammattilaiskäyttöönkin. Nyt uusi uljas versio vasta julkaistuna.
valo213-inkscape.png

Inkscape on esitelty jo aiemmin Viikon VALOna numero 34. Nyt, 30. tammikuuta, on julkaistu uusi versio Inkscape 0.91. Harppaus versionumeroissa versiosta 0.48 numeroon 0.91 melko suuri. Versionumeron on tarkoitus kuvata kehittäjien omaa vaatimatonta käsitystä siitä, miten lähellä versiota 1.0 ollaan.

Inkscape on edelleen vektoripiirrostyökalu, samaan tapaan kuin Illustrator, CorelDraw tai Xara Xtreme. Inkscape korostaa W3C standardia SVG-tiedostomuotoa (Scalable Vector Graphics), mutta osaa lukea ja kirjoittaa useita muita tiedostomuotoja mukaan lukien PDF. Inkscape on täysin vapaata ja avointa lähdekoodia ja vapaasti saatavilla.

Uutta tässä versiossa on erityisesti siirtyminen uuteen grafiikkamoottoriin nimeltä Cairo. Näin saadaan parempi suorituskyky ja tarkempi muunnos näytölle sopivaan esitysmuotoon. Google on sponsoroinut tätä työtä paljon. Uusia tuettuja tiedostomuotoja on samalla tullut useita lisää.

Uuden Inscapen tärkeimpiä uusia ominaisuuksia uuden grafiikkamoottorin lisäksi ovat uusi mittaustyökalu, tuki lihavoinnin ja kursivoinnin lisäksi muillekin kirjasinvarianteille, paranneltu tuki Corel Draw-, EMF- ja WMF-tiedostoille, tuki Microsoftin Vision kaavioille ja kuvioille, paranneltu mittayksikköjen tuki sekä symbolikirjasto ja mahdollisuus lisätä sinne omia symboleita.

Mittaustyökalulla voi piirroksesta mitata kulmia ja elementtien välisiä etäisyyksiä valitussa mittayksikössä. Etäisyyksiä mitattaessa työkalu tunnistaa kaikki piirroksen ja mittaustyökalun muodostamat leikkauspisteet ja näyttää etäisyyden kustakin leikkauspisteestä seuraavaan. Aiemmin Inkscape antoi tekstityökalussa mahdollisuuden muokata kirjasintyyppiä vain lihavoimalla tai kursivoimalla. Nyt uusi versio tarjoaa kirjasinkohtaiset vaihtoehdot, joita voivat lisäksi olla esimerkiksi kapea tai kevyt versio kirjasimesta. Symbolikirjasto tarjoaa oletuksena viisi kokoelmaa symboleita: puhekuplia, loogisia portteja, AIGA-symboleita, vuokaavion elementtejä sekä Yhdysvaltojen luonnonpuistojen opasmerkkejä. Omien kokoelmien koostaminen on myös mahdollista.

Muita kehittyneitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi paranneltu liukuvärjäystyökalu, polkujen live-efektit, kuten Power stroke, polkujen solmujen editointi, joka mahdollistaa nyt uusien solmujen lisäämisen ääriarvokohtiin, tasojen järjesteleminen raahaamalla sekä uudet toiminnot elementtien tasaamiseen käytettävässä työkalussa.

Uusi on myös Trace Pixel Art, joka vektoroi bittikarttakuvia vektorikuviksi. Enemmän tietoa tämän version uutuuksista löytyy julkaisumuistiosta sekä Libre Graphics Worldin blogista.

Kotisivu
https://inkscape.org/
Lisenssi
GNU GPL versio 2
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Mac OS X, Windows
Asennus
Julkaisu on niin tuore ettei taida vielä missään Linux-jakelussa olla jakelun omissa pakettivarastoissa. Ubuntulle on saatavilla "Inkscape Developers" -ryhmän PPA:sta (tätä kirjoitettaessa ilmaantui sinne 15 tuntia sitten). Muille Linuxeille joutunee itse kääntämään lähdekoodeista. Windowsille ja Mac OS X:lle löytyy asennustiedostot jakelun webbisivuilta.
Käyttöohjeet
Webbisivulla on käyttöohjeita, mutta nähdäkseni niitä ei vielä ole päivitetty vastaamaan tätä uutta Inkscapea. Esimerkiksi Tracing ei kerro mitään uutuudesta Trace Pixel Art. Voi tietysti olla ettei käyttö ole muuttunut ja vanhat ohjeet toimivat täysin.
Videoita
10 most exciting features in Inkscape 0.91

Teksti: Taleman, Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

5x04 Linux Voice - Viikon VALO #212

5
Keskiarvo: 5 (1 arvio)
Oma arviosi: Ei ole

Linux Voice on kuukausittain julkaistava englanninkielinen lehti, jonka aiheina ovat GNU/Linux ja muut vapaat ohjelmat.
valo212-linuxvoice.png Linux Voice on riippumaton vapaisiin ohjelmistoihin keskittyvä lehti, jonka poikkeaa monista muista lehdistä kolmella tavalla. Sen tekijät lupaavat palauttaa puolet lehden tuotosta vapaiden ohjelmistojen yhteisölle, kehittäjille ja tapahtumille. Lehden sisältö julkaistaan yhdeksän kuukautta lehden ilmestymisen jälkeen Creative Commons BY-SA -lisenssillä vapaasti jaettavaksi, käytettäväksi ja muokattavaksi. (Mainoksia lukuun ottamatta) Lehden tekijät lupaavat, että lehteä tehdään sen lukijoille eikä osakkeenomistajien ehdoilla.

Tähän mennessä (25.1.2015) lehteä on ilmestynyt yksitoista numeroa ja näistä kaksi ensimmäistä on julkaistu vapaana (numero 1 ja numero 2). Lehdet on julkaistu PDF-tiedostoina kokonaisina lehtinä sekä artikkeleittain. Osa artikkeleista on julkaistu myös HTML-muodossa. Lisäksi osa ensimmäisen numeron artikkeleista on luettu myös äänitiedostoiksi OGG- ja MP3-muotoon. Ääniversiot ovat tarjolla RSS-syötteenä, jota kautta niitä voi kuunnella esimerkiksi podcast-ohjelmistoilla. Lehden toinen numero on ladattavissa myös ePub-muotoisena tiedostona e-kirjana.

Lehden sisältö on monipuolista. Se sisältää paljon artikkeleita vapaiden ohjelmien ajankohtaisista aiheista, ohjelmisto- ja laitteistovertailuja, haastatteluita sekä tutorialeja erilaisista aiheista. Lehti on koostettu ja taitettu ammattitaitoisesti sekä kauniisti.

Jos haluaa lehden itselleen tuoreena sekä samalla tukea sen julkaisemista, sen voi tilata joko paperisena ja digitaalisena tai vain digitaalisena versiona lehden sivujen kautta.

Kotisivu
http://www.linuxvoice.com
http://www.linuxvoice.com/download-linux-voice-issue-1-with-audio/ (Numero 1)
http://www.linuxvoice.com/download-linux-voice-issue-2/ (Numero 2)
Lisenssi
CC-BY-SA

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

5x03 Back In Time - Viikon VALO #211

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

Back In Time on varmuuskopiointisovellus Linuxille.
valo211-backintime.png Back In Time on helppokäyttöinen työkalu varmuuskopioiden tekemiseen Linuxilla. Varmuuskopioita voi tehdä halutuista kansioista joko paikallisesti tai etäpalvelimelle, selväkielisenä tai salattuna sekä automaattisesti ajastettuna. Ohjelmisto koostuu komentoriviohjelmasta sekä graafisesta käyttöliittymästä, jolla valitaan halutut asetukset. Taustalla ohjelma hyödyntää kopiointiin rsync-ohjelmaa. Ohjelman graafisesta käyttöliittymästä on tarjolla versiot sekä Gnome- että KDE-työpöydille. Déjà Dup -ohjelmaan verrattuna yksi hyödyllinen ominaisuus on mahdollisuus luoda useita erilaisia varmuuskopiointiprofiileja eri käyttötarkoituksiin.

Vastaavasti kuin Déjà Dupissa käyttäjä voi valita varmuuskopioitavat kansiot, ohitettavat kansiot ja tiedostot, vanhojen kopioiden poistamisasetukset, tallennussijainnin, salauksen sekä ajastusasetukset. Back In Timen tarjoamien asetusten määrä ja tarkkuus on kuitenkin jonkin verran monipuolisempi. Erilaisilla varmuuskopiointiprofiileilla käyttäjä voi määrätä eri kansiot varmuuskopioitaviksi eri tavoin, eri paikkoihin ja erilaisella ajastuksella. Varmuuskopiot voidaan tallentaa joko paikallisesti, esimerkiksi ulkoiselle usb-kiintolevylle, tai etäpalvelimelle käyttäen SSH-yhteyttä.

Varmuuskopiot voidaan tallentaa myös salattuina. Salaamiseen käytetään kryptattua tiedostojärjestelmää (EncFs) ja sen käyttöä varten käyttäjän täytyy kuulua fuse-ryhmään. Salatut varmuuskopiot lisäävät turvallisuutta varsinkin etäpalvelimelle tehtyjen varmuuskopioiden suhteen, kunhan käyttäjä ei unohda salaamiseen käytettyä salasanaa. Salaamattomat varmuuskopiot ovat puolestaan siitä käytännöllisiä, että Back In Timen tallennustavalla ne ovat suoraan selattavissa ja käytettävissä myös ilman varmuuskopiointiohjelmaa. Salauksen käyttö kannattaa siis valita käyttökohteen ja varmuuskopioitavan materiaalin mukaan.

Toisin kuin Déjà Dup, Back In Time ei käytä varmuuskopioiden tallentamiseen omaa tallennusmuotoa vaan kopioi tiedostot sellaisenaan rsync-ohjelman avulla. Déjà Dupin ja Duplicityn yhdistelmä tekee varmuuskopiot tekemällä ensin täydellisen kopion ja tallentamalla seuraavilla kerroilla vain tiedon muutoksista. Déjà Dupin kanssa varmuuskopion palauttaminen vaatii siis koko ketjun täydellisestä kopiosta palautettavaan versioon. Back In Time puolestaan hyödyntää tiedostojärjestelmän kykyä tehdä niin kutsuttuja kovia linkkejä, jolloin ensimmäisen varmuuskopioinnin yhteydessä kopioidaan kaikki tiedostot ja seuraavien versioiden yhteydessä kopioidaan vain muuttuneet tiedostot. Muuttumattomat tiedostot puolestaan luodaan linkittämällä ne jo olemassa oleviin versioihin. Tämä säästää levytilaa ja toisaalta säilyttää varmuuskopioiden eri versiot ja niiden kansiorakenteen myös muilla ohjelmilla helposti selattavassa muodossa. Tämä toteutus kuitenkin vaatii varmuuskopioiden tallentamiseen käytettävältä tiedostojärjestelmältä tuen koville linkeille eikä mahdollista varmuuskopioiden pakkaamista.

Otettuja varmuuskopioiden versioita voi selata Back In Timen käyttöliittymällä helposti ja sieltä voi palauttaa joko yksittäisiä tiedostoja tai kokonaisia varmuuskopioitavaksi valittuja kansioita. Palautuksen voi tehdä alkuperäiseen sijaintiin tai valita palautukselle jonkin muun paikan. Varmuuskopioiden vanhoja versioita voi myös poistaa tai nimetä tätä kautta.

Myös varmuuskopioinnin ajastaminen on toteutettu Back In Timessa toisin kuin Déjà Dupissa. Back In Time käyttää ajastukseen Unix-tyyppisissä järjestelmissä käytettävää cron-ohjelmaa, jolla tehtäviä voidaan ajastaa suoritettaviksi. Back In Time lisää käyttäjän cron-ajastuksiin komennot, jotka suoritetaan profiileissa määrättyinä aikoina. Tästä on se hyöty, että käyttäjän ei tarvitse olla kirjautuneena sisälle, jotta varmuuskopiot tulevat tehtyä. Haittana puolestaan se, että varmuuskopiointi voi jäädä väliin, jos tietokone on sammutettuna määrättynä aikana. Cron-ajastuksina suoritetut varmuuskopioinnit sopivat erityisesti jatkuvasti päällä oleville tietokoneille, kuten palvelimille. Vaihtoehtoisesti varmuuskopioinnin voi määrätä suoritettavaksi päivittäin käyttäen cronin sijasta anacronia, joka suoritetaan myös käynnistyksen yhteydessä, jolloin ei ole vaaraa kopioinnin jäämisestä väliin. Muita vaihtoehtoja ovat kopioinnin tekeminen aina tietokoneen käynnistyksen yhteydessä taikka ulkoisen kiintolevyn kytkemisen yhteydessä annettujen päivien välein.

Kotisivu
http://backintime.le-web.org/
Lisenssi
GNU GPL
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux
Asennus
Ohjelma löytyy suoraan useimpien Linux-jakeluiden pakettivarastosta.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

5x02 Déjà Dup - Viikon VALO #210

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

Déjà Dup on yksinkertainen varmuuskopiointityökalu Linux-työpöydälle.
valo210-deja_dup.png Déjà Dup tarjoaa helpon käyttöliittymän Linux-työpöydän varmuuskopiointiin tarpeen mukaan salattuna, etäpalvelimelle ja säännöllisesti. Déjà Dup toimii käyttöliittymänä komentoriviltä toimivalle Duplicity-ohjelmalle, joka hoitaa varsinaisen varmuuskopioinnin Déjà Dupin avulla määritellyllä tavalla. Déjà Dup on integroitu hyvin Gnome-työpöytäympäristöön ja on oletuksena osana myös Ubuntun Unity-työpöydän toiminnallisuutta.

Déjà Dupin asetuksista valitaan varmuuskopioitavat tiedostojärjestelmän kansiot, mahdollisesti varmuuskopioinnin ulkopuolelle jätettävät alikansiot tai tiedostot, varmuuskopioiden tallennuspaikka sekä aikataulu. Varmuuskopioiden tallennuspaikaksi on valittavissa useita vaihtoehtoja. Ne voidaan tallentaa paikallisesti taikka etänä. Etätallennus on varmuuskopioiden kannalta yleensä järkevin vaihtoehto. Ohjelma tarjoaa etätallennukseen käytettäviksi yhteyksiksi ainakin FTP-, SSH- ja WebDAV-yhteyksiä sekä Windows-jakoja. Näiden lisäksi on myös mahdollista käyttää lisäosina saatavaa tukea Rackspace Cloudfiles ja Amazon S3 -palveluille.

Varmuuskopioinnin yhteydessä Déjà Dup tarjoaa mahdollisuutta salata varmuuskopiot. Salaus tehdään käyttäjän omalla koneella GnuPG:llä käyttäjän antamalla salasanalla. Näin käyttäjän ei tarvitse luottaa etätallennustilaa tarjoavaan tahoon. Salaamiseen käytetty salasana on tietenkin syytä pitää muistissa varmassa tallessa, sillä ilman sitä salattujen varmuuskopioiden palauttaminen ei onnistu. Varmuuskopioinnin voi toki tehdä myös salaamattomana, jos tallennustila on luotettava, kuten oma ulkoinen kiintolevy tai tiedostopalvelin. Salasanan voi myös tallentaa Gnomen avainrenkaaseen, mutta se on syytä muistaa myös muilla keinoin, etteivät varmuuskopiot jää hyödyttömiksi esimerkiksi kiintolevyn hajoamisen tai varkauden sattuessa.

Varmuuskopioinnin ajastuksen Déjà Dup hoitaa työpöydälle kirjautumisen yhteydessä käynnistyvän deja-dup-monitor-tarkkailuohjelman avulla. Se pitää kirjaa tehdyistä varmuuskopioinneista ja hoitaa seuraavan kopioinnin määräajoin käyttäjän ollessa kirjautuneena koneelle. Näin siis varmuuskopiointeja ei ole ajoitettu määräpäiviksi ja tietyiksi kellonajoiksi vaan ne tehdään määräajan tullessa täyteen käyttäjän ollessa läsnä. Näin muun muassa siksi, että voidaan kysyä käyttäjältä tarvittavia salasanoja etäpalvelimille tai salausta varten. Tämän takia Déjà Dup soveltuu erityisesti työpöytäkäyttöön, jossa tiedostot muuttuvat lähinnä vain käyttäjän omien toimien takia hänen ollessaan kirjautuneena työpöydälle.

Déjà Dup tekee ensimmäisellä varmuuskopiointikerralla täyden varmuuskopion ja seuraavilla kerroilla tallennetaan vain muutokset edelliseen kertaan verrattuna. Kopioinneista muodostuu ketju, jonka kaikkia osia tarvitaan jonkin tilanteen palauttamiseen. Tämän takia Déjà Dup tekee toisinaan uuden täydellisen varmuuskopion, joka aloittaa uuden ketjun. Tämä mahdollistaa vanhimpien varmuuskopioiden poistamisen tilan vapauttamiseksi. Déjà Dup poistaa vanhoja varmuuskopioita automaattisesti määrätyn ajan kuluttua. Se pyrkii pitämään aina tallessa kaksi täydestä kopiosta alkavaa ketjua.

Déjà Dupin integrointi Gnome-työpöydälle näkyy muun muassa siinä, että Nautilus-tiedostonhallintaohjelma sisältää toimintoja, kuten yksittäisen tiedoston palauttamisen viimeiseen varmuuskopioituun versioon tai poistettujen tiedostojen palauttamisen.

Kotisivu
https://wiki.gnome.org/Apps/DejaDup (Déjà Dup)
http://duplicity.nongnu.org/ (Duplicity)
Lisenssi
GNU GPL
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux
Asennus
Ohjelma löytyy suoraan useiden Linux-jakeluiden paketinhallinnasta. Esimerkiksi Ubuntussa se on valmiiksi asennettuna.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

Julkaise syötteitä