Kirjautuminen

5x08 TiddlyWiki5 - Viikon VALO #216

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

TiddlyWiki5 on selaimella käytettävä yhden tiedoston muistiinpanotyökalu.
valo216-tiddlywiki5.png TiddlyWiki5 on uudelleen toteutettu versio aiemmin esitellystä TiddlyWikistä. Se on selainpohjaisena yhden sivun sovelluksena (Single Page Application, SPA) toteutettu wiki-tyyppinen muistiinpanotyökalu. Siinä muistiinpanoja ei tarvitse järjestää lineaarisesti vaan yksittäisiä asiasisältöjä, tiddlereitä, voi linkittää vapaasti toisiinsa. Sen versionumero 5 viittaa toteutukseen käytettyihin HTML5-tekniikoihin. TiddlyWiki5 muodostuu yhdestä HTML-tiedostosta ja siihen sisällytetystä Javascript-ohjelmistosta sekä wikin datasisällöstä. Kun tiedosto avataan selaimella, näyttää Javascriptillä toteutettu ohjelmisto käyttöliittymän, jolla TiddlyWikin sisältöä voi selata ja jolla siihen voi muokata uutta sisältöä. Tallennus tapahtuu samaan HTML-tiedostoon ja se on toteutettu selaimesta riippuen muutamalla eri tavalla. Yhden tiedoston sovelluksena TiddlyWiki5 on helppo kuljettaa mukana USB-tikulla tai säilyttää verkossa pilvitallennuspalvelussa.

TiddlyWiki5:n käyttöliittymä koostuu yksittäisiä tiddlereitä näyttävästä alueesta sekä niiden selaamiseen ja muokkaamiseen käytettävästä sivupalkista. Tiddlereiden sisällöt kirjoitetaan oletuksena TiddlyWiki5:n omalla wiki-kielellä, josta löytyvät tyypillisesti käytetyt muotoilut, kuten otsikot, listat, lihavoinnit, kursivoinnit, alleviivaukset, taulukot sekä muita muotoiluja. Wiki-kieli on jonkin verran kehittynyt TiddlyWikin aiemmasta versiosta. Varsinaisten wiki-muotoilujen lisäksi tekstin seassa on mahdollista käyttää TiddlyWikin makroja ja widget-sovelmia, joilla tiddlereihin voi rakentaa yksinkertaisia käyttöliittymiä, kuten välilehtiä ja nappuloita. TiddlyWiki5:n tiddlereiden sisällöt ovat oletuksena wiki-tekstiä, mutta muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi SVG-muotoinen vektorigrafiikka, GIF-, ICO-, JPG- ja PNG-muotoiset kuvat, CSS-tyylit sekä JSON-muotoinen data. TiddlyWiki5 tukee myös sisällön salasanasuojattua kryptausta.

TiddlyWiki5 on monipuolisesti laajennettavissa sen plugin-arkkitehtuurin ansiosta. Lisäosat voivat tuoda TiddlyWiki5-tiedostoon uusia toiminnallisuuksia, kuten uusia sisältötyyppejä, ominaisuuksia wiki-parseriin tai erilaisia makroja ja widgettejä. Uusia lisäosia omaan TiddlyWiki5-tiedostoon voi tuoda joko hiirellä raahaamalla jostain toisesta TiddlyWiki5-tiedostosta tai kirjoittamalla niitä itse. Lisäosat muodostuvat käytännössä yhdestä tai useammasta tiddleristä, joissa voi olla esimerkiksi Javascript-ohjelmakoodia tai muita määrittelyitä. Esimerkkejä hyödyllisistä lisäosista ovat esimerkiksi KaTeX-lisäosa LaTeX-kielellä kirjoitettujen matemaattisten kaavojen näyttämiseen, Markdown-lisäosa, joka lisää Markdown-merkintäkielen vaihtoehtoiseksi tavaksi kirjoittaa tiddlereiden sisältöä, sekä highlight-lisäosa, jolla tiddlereihin kirjoitettuihin ohjelmakoodia sisältäviin osioihin saadaan syntaksin korostus.

Koska yhden tiedoston sovelluksessa sekä itse ohjelma että sillä luotu sisältö ovat samassa HTML-tiedostossa, pitää TiddlyWiki5:n pystyä tallentamaan itsensä jotenkin. Koska selaimessa suoritettavalla Javascript-ohjelmalla ei ole oikeuksia kirjoittaa käyttäjän tietokoneen levylle, on TiddlyWikiin täytynyt keksiä muita tapoja hoitaa tallennus. Firefox-selainta käytettäessä sujuvin tapa on käyttää selaimeen ladattavaa TiddlyFox-lisäosaa. Tällöin TiddlyWiki5 pyytää aina tallennusta tehdessään lisäosaa hoitamaan varsinaisen levylle kirjoittamisen. Muilla HTML5:ttä tukevilla selaimilla tallennus tapahtuu siten, että tallennuskuvake on todellisuudessa latauslinkki, jolla käyttäjä lataa itselleen ohjelman generoiman uuden version HTML-tiedostosta. Selaimesta ja sen asetuksista riippuen joko käyttäjä joutuu itse valitsemaan tallennettavan tiedoston paikan ja nimen tai tiedosto tallennetaan automaattisesti käyttäjän oman kotihakemiston "Ladatut"-kansioon (tai "Downloads"). Kolmantena vaihtoehtona on käyttää TiddlyWiki5:ttä Node.js-ohjelman kautta. Tällöin Node.js:ään asennettu tiddlywiki-moduli toimii käyttäjän tietokoneella paikallisena palvelimena, jonka tarjoamaa sivua käyttäjä voi muokata. Neljäs vaihtoehto on käyttää TiddlyDesktop-sovellusta, joka on node-webkit-pohjainen sovellus TiddlyWiki5:n käyttöön.

Lisäksi on tarjolla palveluita, kuten Tiddlyspot, jotka tarjoavat muokattavan TiddlyWikin verkossa.

Kotisivu
http://tiddlywiki.com
Lähdekoodi
https://github.com/Jermolene/TiddlyWiki5
TiddlyDesktop
https://github.com/Jermolene/TiddlyDesktop
Lisenssi
BSD (3 kohdan BSD-lisenssi)
Toimii seuraavilla alustoilla
Selaimet
Asennus
TiddlyWiki on ladattavissa sen kotisivulta.
Videot
TiddlyWiki5:n esittely
Esittely TiddlyDesktopin käytöstä

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

5x07 PicoCMS - Viikon VALO #215

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

PicoCMS on kevyt ja yksinkertainen tietokannaton sisällönhallintajärjestelmä www-sivujen ylläpitoon.
valo215-picocms.png Joidenkin www-sivustojen ylläpitoon tietokantaa käyttävät sisällönhallintajärjestelmät, kuten Drupal, Wordpress ja Joomla, vaikuttavat yliampuvilta. Toisaalta, jo muutamastakin sivusta koostuvan kokonaisuuden ylläpito staattisina HTML-tiedostoina voi käydä työlääksi ilman työkaluja, jos niiden pitäisi olla yhtenäisiä, samalla sivupohjalla tehtyjä ja sisältää samoja yhteisiä osia, kuten navigointi. Tällaiseen käyttöön voi sopia tietokannattomasti pelkillä tiedostoilla toteutettu Pico. Picolla tehty sivusto koostuu melko yksinkertaisesta PHP-kielellä toteutetusta Pico-sisällönhallintajärjestelmästä, muokattavissa olevasta sivupohjasta sekä hakemistosta, johon sisältö kirjoitetaan Markdown-merkkauskielisinä tekstitiedostoina. Pico soveltuu erityisesti käyttäjille, jotka eivät pelkää tekstitiedostojen muokkausta ja niiden siirtämistä palvelimelle tiedostojensiirto-ohjelmalla. Pico ei oletusasennuksessaan sisällä lainkaan verkkoselaimen kautta tapahtuvaa kirjautumista ja sivujen muokkausta.

Picoon sisältö kirjoitetaan Markdown-kielellä, joka muistuttaa läheisesti tekstimuotoisissa sähköposteissakin käytettyä varsin luonnollista tapaa muotoilla tekstiä. Sama Markdown on käytössä myös esimerkiksi GitHub- ja Stack Overflow -palveluissa. Satunnaisia vaativampia muotoiluja voi Markdown-tekstin sekaan lisätä myös tavallisena HTML-tekstinä. Sisältöä voi myös ryhmitellä muodostamalla hakemistorakenteita.

Sivuston sivupohjien toteuttamiseen Pico käyttää Twig-moottoria, jolla esimerkiksi blogisivuston artikkeliluettelon toteuttaminen lyhennelmineen on melko helppoa. Markdown-muotoisiin sivutiedostoihin voi lisätä kommenttilohkoon erinäisiä sivupohjissa käytettäviä tietoja, kuten sivun otsikon, päivämäärän sekä sivun näyttämiseen käytettävän sivupohjan.

Picon perusasennus on ominaisuuksiltaan melko suppea ja useimmat tarvittavat ominaisuudet voikin lisätä siihen lisäosina eli plugineina. Lisäosina Picoon ovat saatavilla muun muassa tuki RSS-syötteelle, tag-järjestelmä, automaattisesti luotujen sivulistojen sivuttaminen, monipuolisempi navigointijärjestelmä sekä online-editori. Lisäosia on mahdollista tehdä myös itse ja niillä voidaan esimerkiksi tuottaa sivupohjissa hyödynnettäviä muuttujia.

Kotisivu
http://picocms.org/
Lähdekoodi
https://github.com/picocms/Pico
Lisenssi
MIT
Toimii seuraavilla alustoilla
PHP
Asennus
Ohjelmisto on ladattavissa ohjelman kotisivuilta tai GitHub-palvelusta ja sen voi asentaa www-palvelimelle, jolla voi käyttää PHP-kieltä (versio 5.3 tai uudempi).

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

5x06 Software Carpentry - Viikon VALO #214

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

Sofware Carpentry -sivustolla on avointa opetusmateriaalia erityisesti tutkijoiden käyttöön sopivista ohjelmistoista.
valo214-softwarecarpentry.png

Sivustoa ylläpitää Software Carpentry -säätiö, joka kertoo tavoitteekseen perus ohjelmistotaitojen opettamisen tutkijoille luonnontieteissä, insinööritieteissä, lääketieteessä sekä muilla aloilla. Säätiö toteuttaa tavoitettaan julkaisemalla avointa CC-BY-lisensoitua oppimateriaalia sekä järjestämällä työpajoja ympäri maailmaa. Oppimateriaalia sivustolla on tarjolla tutkijoiden käyttöön sovellettavissa olevista avoimen lähdekoodin ohjelmistoista ja niihin liittyvistä aiheista, kuten: Unix-komentorivi, [Git]-versionhallinta, [Python]-ohjelmointi, [R]-tilasto-ohjelmisto sekä tietokannat ja SQL-kyselykieli.

Muita materiaalien aiheita ovat MATLAB, Mercurial, deck.js, Subversion, Make, taulukkolaskenta, matriisit NumPy:llä, testaaminen ja säännölliset lausekkeet.

Vaikka materiaalit on alkujaan suunnattu tutkijoille, sopivat ne hyvin myös muille aiheista kiinnostuneille.

Kotisivu
http://software-carpentry.org
Lisenssi
CC-BY
Toimii seuraavilla alustoilla
Kaikki

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

5x05 Inkscape 0.91 - Viikon VALO #213

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

Inkscape on vapaa, avoimen lähdekoodin vektoripiirto-ohjelma, joka soveltuu niin harraste kuin ammattilaiskäyttöönkin. Nyt uusi uljas versio vasta julkaistuna.
valo213-inkscape.png

Inkscape on esitelty jo aiemmin Viikon VALOna numero 34. Nyt, 30. tammikuuta, on julkaistu uusi versio Inkscape 0.91. Harppaus versionumeroissa versiosta 0.48 numeroon 0.91 melko suuri. Versionumeron on tarkoitus kuvata kehittäjien omaa vaatimatonta käsitystä siitä, miten lähellä versiota 1.0 ollaan.

Inkscape on edelleen vektoripiirrostyökalu, samaan tapaan kuin Illustrator, CorelDraw tai Xara Xtreme. Inkscape korostaa W3C standardia SVG-tiedostomuotoa (Scalable Vector Graphics), mutta osaa lukea ja kirjoittaa useita muita tiedostomuotoja mukaan lukien PDF. Inkscape on täysin vapaata ja avointa lähdekoodia ja vapaasti saatavilla.

Uutta tässä versiossa on erityisesti siirtyminen uuteen grafiikkamoottoriin nimeltä Cairo. Näin saadaan parempi suorituskyky ja tarkempi muunnos näytölle sopivaan esitysmuotoon. Google on sponsoroinut tätä työtä paljon. Uusia tuettuja tiedostomuotoja on samalla tullut useita lisää.

Uuden Inscapen tärkeimpiä uusia ominaisuuksia uuden grafiikkamoottorin lisäksi ovat uusi mittaustyökalu, tuki lihavoinnin ja kursivoinnin lisäksi muillekin kirjasinvarianteille, paranneltu tuki Corel Draw-, EMF- ja WMF-tiedostoille, tuki Microsoftin Vision kaavioille ja kuvioille, paranneltu mittayksikköjen tuki sekä symbolikirjasto ja mahdollisuus lisätä sinne omia symboleita.

Mittaustyökalulla voi piirroksesta mitata kulmia ja elementtien välisiä etäisyyksiä valitussa mittayksikössä. Etäisyyksiä mitattaessa työkalu tunnistaa kaikki piirroksen ja mittaustyökalun muodostamat leikkauspisteet ja näyttää etäisyyden kustakin leikkauspisteestä seuraavaan. Aiemmin Inkscape antoi tekstityökalussa mahdollisuuden muokata kirjasintyyppiä vain lihavoimalla tai kursivoimalla. Nyt uusi versio tarjoaa kirjasinkohtaiset vaihtoehdot, joita voivat lisäksi olla esimerkiksi kapea tai kevyt versio kirjasimesta. Symbolikirjasto tarjoaa oletuksena viisi kokoelmaa symboleita: puhekuplia, loogisia portteja, AIGA-symboleita, vuokaavion elementtejä sekä Yhdysvaltojen luonnonpuistojen opasmerkkejä. Omien kokoelmien koostaminen on myös mahdollista.

Muita kehittyneitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi paranneltu liukuvärjäystyökalu, polkujen live-efektit, kuten Power stroke, polkujen solmujen editointi, joka mahdollistaa nyt uusien solmujen lisäämisen ääriarvokohtiin, tasojen järjesteleminen raahaamalla sekä uudet toiminnot elementtien tasaamiseen käytettävässä työkalussa.

Uusi on myös Trace Pixel Art, joka vektoroi bittikarttakuvia vektorikuviksi. Enemmän tietoa tämän version uutuuksista löytyy julkaisumuistiosta sekä Libre Graphics Worldin blogista.

Kotisivu
https://inkscape.org/
Lisenssi
GNU GPL versio 2
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Mac OS X, Windows
Asennus
Julkaisu on niin tuore ettei taida vielä missään Linux-jakelussa olla jakelun omissa pakettivarastoissa. Ubuntulle on saatavilla "Inkscape Developers" -ryhmän PPA:sta (tätä kirjoitettaessa ilmaantui sinne 15 tuntia sitten). Muille Linuxeille joutunee itse kääntämään lähdekoodeista. Windowsille ja Mac OS X:lle löytyy asennustiedostot jakelun webbisivuilta.
Käyttöohjeet
Webbisivulla on käyttöohjeita, mutta nähdäkseni niitä ei vielä ole päivitetty vastaamaan tätä uutta Inkscapea. Esimerkiksi Tracing ei kerro mitään uutuudesta Trace Pixel Art. Voi tietysti olla ettei käyttö ole muuttunut ja vanhat ohjeet toimivat täysin.
Videoita
10 most exciting features in Inkscape 0.91

Teksti: Taleman, Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

Julkaise syötteitä