Kirjautuminen

4x51 Krita - Viikon VALO #207

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

Krita on vapaa piirto- ja kuvankäsittelyohjelma.
valo207-krita.png Krita on Calligra Suite -ohjelmistopakettiin kuuluva piirto- ja kuvankäsittelyohjelma, joka on asennettavissa Linux- ja BSD-järjestelmien lisäksi myös Windows-alustalle. Krita on alun perin KDE-työpöytäympäristölle suunnattu vaihtoehto esimerkiksi Gimp-kuvankäsittelyohjelmalle. Kritalla voi tehdä perinteistä kuvankäsittelyä, mutta erityisesti Krita on suunnattu toimimaan digitaalisena piirto- ja maalaustyökaluna. Krita tarjoaa erinomaiset maalaustyökalut useine siveltimineen ja muokattavine käyttöliittymineen. Krita tukee hyvin piirtopöydän käyttöä ja myös käyttöliittymässä on ominaisuuksia, jotka helpottavat kynällä piirtämistä.

Krita käyttää muiden kuvankäsittelyohjelmien tapaan tasoja ja se tukee niitä monen tyyppisinä. Käytössä ovat esimerkiksi normaalit rasteritasot erilaisilla väriavaruuksilla, ryhmittelytasot, joilla tasoista voidaan koota hierarkkisia rakenteita sekä suodatintasot, joilla voidaan luoda sen alla oleville tasoille erilaisia efektejä, kuten sumennusta, muuttamatta itse tasoja. Lisäksi Krita tukee vektoritasoja, joille voi piirtää vektorimuotoista sisältöä. Kritassa onkin varsin kattavat työkalut myös vektorimuotoiseen piirtämiseen. Värienhallinnan osalta Krita tukee RGBA-, harmaasävy-, CMYKA-, Law-, YCbCr- ja XYZ-väriavaruuksia 8- ja 16-bittisillä kokonaisluvuilla sekä 16- ja 32 bittisillä liukuluvuilla esitettyinä.

Piirtämisen avuksi Krita tarjoaa erilaisia työkaluja. Perinteisin on tavallinen ruudukko, jonka saa näkymäään piirtoalueen taustalla halutulla ruudun koolla. Viivain-työkalulla voi piirtoalueelle luoda myös omia apuviivoja, -ellipsejä, -käyriä tai kolmiulotteista piirtämistä helpottavia perspektiiviruudukkoja. Nämä apukuviot ovat helposti liikuteltavissa, muokkailtavissa ja poistettavissa samaan tapaan, mutta monipuolisemmin, kuin tavallinen viivain paperille piirtämisen apuvälineenä. Lisäksi tarjolla on erilaisia symmetriatyökaluja, joilla voi tehdä tavallista peilaamista monipuolisempia efektejä. Esimerkiksi taustakuvien tekemistä helpottaa niin kutsuttu "wrap-araound"-tila, jossa piirtoalueen kuva toistetaan rinnakkain ja päällekkäin joka suuntaan. Tässä tilassa toistuvaksi tarkoitetun taustakuvan piirtäminen on helpompaa.

Kritan käyttöliittymä koostuu ikkunan reunoille telakoitavista työkaluikkunoista, joita voidaan siirtää raunalta toiselle, avata ja sulkea, asetella keskenään välilehdiksi tai irrottaa kokonaan kelluviksi ikkunoiksi. Mieleisensä käyttöliittymäasettelun voi tallentaa tulevia käyttökertoja varten ja Kritassa onkin valmiina muutamia joihinkin käyttötapoihin optimoituja asetteluita. Käyttöliittymän kannalta piirtopöydän kanssa käytettävän kynän käyttöä tukee erityisesti hiiren kakkosnapilla hiiren kohdistimen kohdalle esiin ponnahtava pyöreä valikko, jolla voi nopeasti vaihtaa piirtovälinettä sekä piirtoväriä. Krita sisältää myös mahdollisuuden luoda, tallentaa ja muokata piirtotapahtumista koostuvia makroja.

Krita tarjoaa käyttöön useita sivellinkoneistoja. Sivellinkoneisto ei koostu pelkästä piirtokuviosta vaan on laajempi kokonaisuus, joka sisältää tiedot siitä, miten kyseinen sivellin käyttäytyy piirrettäessä. Mikä on sen peittävyys? Miten se reagoi kynän painamiseen? Miten se sekoittuu piirroksessa jo olevan värin kanssa? Tuleeko piirtojälkeen jonkinlaista satunnaisuutta? Näistä ja monista muista asetuksista koostuu yhdessä käytettävä sivellin. Kuvankäsittelyssä alueiden valinta on usein tärkeässä osassa. Valintojen tekemiseen Krita tarjoaa monia työkaluja.

Ohjelmaa käynnistettäessä Krita tarjoaa valmiin kuvan avaamisen tai tyhjän piirtoalueen luomisen lisäksi muutamia valmiita pohjia, kuten esimerkiksi sarjakuvasivun valmiilla ruuduilla. Ohjelman ulkoasun värityksen voi valita erilaisista teemoista. Usein kuvankäsittelijät saattavat haluta valita käyttöön tumman teeman, jolloin ohjelman käyttöliittymä häiritsee mahdollisimman vähän itse sisällön muokkaamista ja värimaailmaa.

Kotisivu
http://krita.org
Lisenssi
GNU GPL v.2
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, (Mac OS X kokeellinen)
Asennus
Ohjelma on asennettavissa Linux-jakeluiden omasta paketinhallinnasta tai ohjelman kotisivujen kautta.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

4x50 Calligra Suite - Viikon VALO #206

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

Calligra Suite on avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmistopaketti.
valo206-calligra_suite.png Calligra Suite on toimisto-ohjelmisto, jonka juuret ovat KDE-työpöydän käyttöön tehdyssä KOffice-ohjelmistossa. Calligra Suite haarautui KOfficesta vuonna 2010. Calligra Suite sisältää kymmenen sovellusta perinteisistä tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmista projektinhallintaan ja miellekarttojen piirtämiseen käytettäviin sovelluksiin. Calligra Suite on käytettävissä ensisijaisesti Linux- ja BSD-järjestelmissä, mutta siitä on olemassa esiversiot myös Mac OS X:lle ja Windowsille. Esimerkiksi kuvankäsittelyohjelma Krita on suoraan asennettavissa myös näille alustoille.

Ohjelmistopaketin ohjelmat on suunniteltu toimimaan keskenään suurimmaksi osaksi samalla käyttölogiikalla ja samanlaisella työkalujen asettelulla. Huomiota herättävintä verrattuna esimerkiksi muihin tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmiin on se, miten Calligra Suite hyödyntää paremmin nykyään yleisten laajakuvanäyttöjen muodon. Perinteisissä ohjelmissa valikot ja painikepalkit on sijoitettu varsinaisen työskentelyalueen ylä- tai alapuolelle. Tämä on kuitenkin ongelmallista näytöillä, joiden korkeus on selvästi pienempi kuin leveys. Erityisesti tekstinkäsittelyohjelmissa näkymä on joko skaalattu koko näytön levyiseksi, jolloin asiakirjasta näkyy pystysuunnassa vain vähän kerrallaan, tai vaihtoehtoisesti näytölle jää sivusuunnassa paljon hyödyntämätöntä tilaa. Calligra Suitessa kaikki työkalut on sijoitettu ikkunan oikean reunan palkkiin, jolloin itse työskentelyalue on luonnollisemman muotoinen. Työkalut voi toki siirtää myös itse haluamaansa reunaan tai irrottaa kelluvaksi ikkunaksi.

Calligra Suite sisältää seuraavat ohjelmistot:

Words

Paketin tekstinkäsittelyohjelmalle on annettu nimeksi yksinkertaisesti Words. Words hyödyntää työkalupalkkeja hyvin näyttämällä tekstin muokkaamiseen käytettävät toiminnot, kuten tyylien valinnat, lihavoinnit ja muuta vastaavat toiminnot yhdellä välilehdellä. Muilta välilehdiltä löytyvät muun muassa viittaustiedot (sisällysluettelo, alaviitteet, kirjallisuusviitteet), sivun asettelu (marginaalit, ylä- ja alatunniste), kommentointityökalut, upotettujen objektien (kuvat, kuviot, kaavat, kaaviot) hallinta sekä polkujen piirtämiset.

Words käyttää oletuksena tallennusmuotona OpenDocument-standardin tekstinkäsittelytiedostomuotoa, eli samaa ODT-tiedostomuotoa kuin esimerkiksi LibreOffice Writer. Se osaa avata ainakin jollain tarkkuudella myös MicroSoftin Word-tiedostomuotoja sekä muutamaa muuta tiedostomuotoa. Tallentamiseen ohjelma tarjoaa OpenDocument-tiedostomuotoja, HTML:ää sekä mobi- ja epub-muotoisia e-kirjatiedostoja.

Käyttöliittymältään Words on hieman erilainen kuin monet muut tekstinkäsittelyohjelmat ja sen käyttö vaatii hetken totuttelua. Totuttelun jälkeen sen käyttöliittymä on kuitenkin varsin miellyttävä. Wordsin toiminta kappaleiden ja alikappaleiden numeroinnin kanssa on kuitenkin hieman hämmentävää. Mistään ei tuntunut löytyvän keinoa vaihtaa numerointia päälle tai pois päältä.

Sheets

Taulukkolaskentaohjelma Sheets on nimetty samaan suoraviivaiseen tapaan kuin Words. Sheets käyttää käyttöliittymässä samanlaista välilehdillä varustettua sivupalkkia kuin Words ja myös sen käyttö on varsin selkeää.

Stage

Ohjelmistopaketin esitystyökalu on nimeltään Stage (näyttämö). Myös Stage käyttää samanlaista sivupalkkia kuin Words ja Sheets. Sen käyttö on suoraviivaista ja selkeää. Yksinkertaisten esitysten tekeminen on sillä hyvin helppoa. Käytettävyydeltään Stage tuntui paikoin miellyttävämmältä kuin LibreOfficen vastaava työkalu Impress. Erityisesti Stage on selvästi Impressiä kevyempi käyttää. Stage osaa myös näyttää esitystilassa ollessaan itse esityksen yhdellä näytöllä sekä esittäjän näkymän muistiinpanoineen ja kelloineen toisella näytöllä.

Stage osaa varsin hyvin avata sekä OpenDocument-muotoisia ODP-tiedostoja että MicroSoftin PowerPoint-tiedostoja. Tallentaminen sen sijaan onnistuu vain OpenDocument-muodossa sekä vientinä PDF-muotoon. Miinuspuolena voidaankin todeta ohjelman yhteensopivuus muiden ohjelmien kanssa, sillä OpenDocument-muotoisena tallennettu tiedosto aukesi tyyleiltään varsin erinäköisenä LibreOfficen Impressillä. Vaikea sanoa, kumman ohjelman ongelmasta on kyse, mutta tämä voi vaikeuttaa Calligran Stagella tehtyjen tiedostojen katselua muilla ohjelmilla.

Plan

Plan on Calligra Suiten työkalu projektinhallintaan. Sillä voi hallita projektin resursseja, ajanhallintaa, tehtävälistoja sekä monia muita projektinhallintaan liittyviä toimintoja. Siitä saa tulostettua Gantt-kaavioita sekä muita raportteja.

Krita

Krita on ohjelmistopaketin kuvankäsittelyohjelma. Krita on kehittynyt nopeaa vauhtia hyväksi kilpailijaksi GIMP-kuvankäsittelyohjelmalle ja saanut sen jo aika hyvin kiinni. Krita soveltuu erityisesti piirtämiseen ja sen käytössä on hyötyä piirtopöydästä.

Kritasta on tarjolla vakaa versio Linux-järjestelmien lisäksi myös Windowsille ja kokeellinen versio Mac OS X:lle.

Kexi

Kexi on visuaalinen työkalu tietokantojen hallintaan. Sillä voidaan käsitellä sekä paikallisia tiedostoon tallennettuja tietokantoja että erilaisilla palvelimilla olevia tietokantoja. Sillä voi luoda uusia tauluja, muokata niiden rakennetta ja tietosisältöä sekä tehdä niihin kyselyitä.

Kexin oletuksena käyttämä tietokantamuoto on SQLite 3 -muotoinen tiedosto. Muita tuettuja tietokantoja ainakin MySQL- ja PostgreSQL-kannat. Tietoa voi ohjelmaan tuoda myös ainakin Microsoftin Access-kannasta ja csv-tiedostosta.

Karbon

Karbon on ohjelmistopaketin vektoripiirto-ohjelma, eli vaihtoehto Inkscapelle. Myös Karbon käyttää oikean reunan työkalupalkkia. Karbonin käyttöliittymä poikkeaa jonkin verran Inkscapesta. Inkscapeen verrattuna Karbonilla on helpompi tehdä kaavioita, joissa on toisiinsa viivoilla kytkettyjä elementtejä, sillä Karbonissa on työkalu, jolla voi piirtää tällaisia kytköksiä niin, että ne päivittyvät myös elementtejä siirrettäessä.

Karbon osaa tallentaa OpenDocumentin piirtotiedostoina, SVG-tiedostoina sekä muutamassa rasterimuodossa. Avaaminen puolestaan onnistuu edellä mainittujen vektorimuotojen lisäksi myös muun muassa Xfig-, PDF-, PS- ja EPS-muodoista.

Flow

Flow on työkalu erilaisten kaavioiden ja diagrammien, kuten vuokaavioiden, kytkentäkaavioiden ja verkkokaavioiden piirtämiseen. Toinen sitä vastaava ohjelma on Dia. Myös Flow käyttää Calligra Suiten yhtenäistä tapaa käyttää työkalupalkkia. Flow tarjoaa monta erilaista palettia valmiita piirroskuvioita, kuten nuolia, tähtiä, standardeja vuokaavioiden symboleja, kytkentäkaavioiden komponenttien symboleja, verkkolaitteiden symboleja ja niin edelleen. Symboleja voi raahata ja sijoitella piirtoalueelle, käännellä sekä kytkeä toisiinsa erilaisilla viivoilla ja nuolilla.

Flowlla piirrettyjä kaavioita voi tallentaa ja avata käyttäen vastaavia tedostomuotoja kuin Karbon-sovelluksella.

Braindump

Braindump on työkalu muistiinpanojen tekemiseen ja miellekarttejen muodostamiseen.

Author

Author on ohjelmistopaketin uusin sovellus. Se muistuttaa toistaiseksi hyvin paljon Wordsiä, mutta siitä on tarkoitus kehittyä erikoistunut työkalu pitkien tekstien ja esimerkiksi interaktiivisuutta sisältävien sähkökirjojen tekemiseen iBooks Authorin tapaan. Tallennusmuotona Author käyttää OpenDocumentin tekstitiedostoja ja standardia EPUB-tiedostomuotoa.

Kotisivu
https://www.calligra.org/
Lisenssi
GNU GPL / GNU LGPL
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD. Jotkin ohjelmat myös Windows- ja Mac OS X -alustoilla.
Asennus
Linux-järjestelmiin ohjelma löytyy suoraan paketinhallinnasta. Osaan ohjelmista, kuten Kritaan asennuspaketit Windowsille tai Mac OS X:lle saattavat löytyä ohjelman omalta kotisivulta.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

4x49 JollaOpas - Viikon VALO #205

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

JollaOpas on Helsingin ja Tampereen julkisen liikenteen reittiopas SailfishOS-alustalle.
valo205-jollaopas.png JollaOppaalla voi helposti etsiä reittejä lähtöpaikasta kohdepaikkaan käyttäen Helsingin tai Tampereen julkistaa liikennettä. Hauissa kerrotaan lähtö- ja kohdepaikkojen osoitteet sekä haluttu lähtö- tai saapumisaika. Lisäksi hauille voi asetuksista määritellä kulkuneuvon vaihdon maksimipituuden minuutteina sekä kävelynopeuden.

Hakutuloksena JollaOpas näyttää luettelon hakuun sopivista linjojen yhdistelmistä. Kutakin hakutulosta voi tarkastella tarkemmin,jolloin ovat nähtävissä tarvittavat julkisen liikenteen linjat ja niiden väliset kävelymatkat aikataulutettuina. Linjoista saa lisäksi näkyviin pysäkkikohtaisen luettelon aikatauluineen. Usein käytettyjä hakuja voi tallentaa myös helposti uudelleen haettaviksi suosikeiksi.

Hakutuloksen saa näkyviin myös karttapohjalle, jolloin kartalla näkyy kokoreitti lähdöstä kohteeseen. Reitille on merkitty eri värein kävellen ja kulkuneuvolla kuljettavat osuudet. Reitille on merkitty myös kaikki reitin varrella olevat pysäkit.

Erityisen hyödyllisiä ominaisuuksia ohjelmassa ovat käyttäjän oman GPS-sijainnin näyttäminen kartalla sekä kartalle merkityn linjan kulkuneuvojen, esimerkiksi linja-autojen, sijainnin näyttäminen reaaliaikaisesti kartalla.

Kotisivu
https://openrepos.net/content/sarkh/jollaopas
Lähdekoodi
https://github.com/hsarkanen/JollaOpas
Lisenssi
GNU GPL v.3
Toimii seuraavilla alustoilla
SailfishOS
Asennus
Ohjelma on ladattavissa OpenRepos-sivustolta.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

4x48 ImageMagick - Viikon VALO #204

5
Keskiarvo: 5 (2 arviota)
Oma arviosi: Ei ole

ImageMagick on kokoelma komentoriviltä käytettäviä ohjelmia kuvien käsittelemiseen.
valo204-imagemagick.png ImageMagick on komentoriviltä toimiva kuvankäsittelyn monitoimityökalu. Kokoelmaan kuuluvilla ohjelmilla hoituu helposti moni kuvankäsittelyn perustoiminto tallennusmuodon ja kuvan koon muuttamisesta peilauksiin, kiertoihin, kuvatekstityksiin ja erilaisiin efekteihin. Koska ohjelmat toimivat komentoriviltä käsin, on niiden kanssa helppoa automatisoida suurtenkin tiedostomäärien käsittely sekä muokkausoperaatioiden ketjuttaminen. Lisäksi ohjelmistopaketin toiminnallisuudet ovat käytettävissä myös kirjastona suoraan eri ohjelmointikielistä käsin.

ImageMagick osaa lukea ja kirjoittaa yli sataa tiedostomuotoa. Esimerkiksi tiedoston muuttaminen JPG-muodosta PNG-muotoon tapahtuu helposti convert-komennolla:

 convert alkuperainen.jpg uusi_kuva.png
Komentoriviltä käyttämisen etuna on esimerkiksi mahdollisuus tehdä muunnoksia suurissa erissä. Esimerkiksi, jos tehtävänä on muuntaa JPG-muotoiset kuvatiedostot kuva-0000.jpg ... kuva-9999.jpg PNG-muotoisiksi esikatselukuviksi, tämä muunnos tapahtuu helposti Bash-komentotulkin for-silmukalla:
 for i in `seq -w 0 9999`; do convert kuva-$i.jpg
  -geometry 150x150 kuva-$i.png; done
Tässä -geometry 150x150 -valitsimella kerrotaan, että kuvan koko muutetaan mittasuhteet säilyttäen sellaiseksi, että se mahtuu 150x150 kokoisen neliön sisään.

ImageMagickin convert-komennolla hoituu pelkän tiedostomuodon muuttamisen lisäksi suuri joukko muitakin operaatioita, kuten koon muuttaminen (resize), kuvan peilaaminen (flip ja flop), kiertäminen (rotate) ja negatiiviseksi muuttaminen (negate). Täydellinen luettelo toiminnoista löytyy convert-komennon ohjesivulta sekä sen man-sivuilta.

ImageMagick sisältää suuren määrän toimintoja ja kaikkien niiden opetteluun voi vierähtää useampikin tovi. Toisaalta jo muutamien tärkeimpien toimintojen, kuten koon muokkaus ja peilaukset, opettelu voi käytännössä helpottaa rutiininomaisten kuvankäsittelytehtävien tekemisessä varsinkin, jos käsiteltäviä kuvia on suuria määriä.

ImageMagick-pakettiin kuuluvat seuraavat ohjelmat:
convert
Muuntaa tiedostomuotojen välillä ja tekee muunnoksia, kuten koon muunto (resize), sumennus (blur), rajaus (crop), piirtäminen kuvan päälle (draw on), peilaukset pysty- ja vaaka-akselin suhteen (flip ja flop).
identify
Kertoo yhden tai useamman kuvatiedoston ominaisuuksia, kuten tiedostomuodon, kuvan pikselikoon, väriavaruuden.
mogrify
Tekee vastaavia muunnoksia kuin convert, mutta korvaa alkuperäisen tiedoston sen sijaan, että kirjoittaisi tuotoksen uuteen.
composite
Asettelee yhden kuvan toisen päälle.
montage
Yhdistelee useampia kuvia yhdeksi kollaasiksi ja lisää haluttaessa kuvalle reunoja tai kehyksiä ja tekstityksiä.
compare
Vertailee kahta kuvaa ja tuottaa niiden eroista uuden kuvan. Tulostaa myös matemaattista tietoa kuvien eroista.
stream
Tallettaa kuvan pikselien komponenttien tietoa suoraan raakana datavirtana tiedostoon.
display
Näyttää kuvan X-ikkunointia käyttävissä järjestelmissä.
animate
Animoi joukon kuvia X-ikkunointijärjestelmässä.
import
Komentoriviltä toimiva kuvakaappausohjelma, jolla voi ottaa kuvakaappauksia yksittäisistä ikkunoista, koko ruudusta tai rajatusta suorakaiteesta.
conjure
Suorittaa ImageMagickin omalla Magick Scripting Language (MSL) -kielellä kirjoitettuja skriptejä.

Ohjelman omilta sivuilta voi lukea lisää ohjeita ohjelmistopaketin käytöstä. Ohjelman käyttöön voi tutustua myös Anthony Thyssenin kirjoittaman tutorialin avulla.

Kotisivu
http://www.imagemagick.org/
Lisenssi
Apache 2.0
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, Mac OS X, iOS, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris
Asennus
Ohjelmakokonaisuuden voi asentaa joko sen kotisivuilta ladattavista paketeista tai Linux-jakelun omasta paketinhallinnasta.
Ohjeita
tutorialin (Anthony Thyssen)
Kuvat
https://www.flickr.com/photos/trishhamme/4973966926 (Trish Hamme, CC BY)
https://www.flickr.com/photos/flikr/846993294 (flikr, CC BY)
https://www.flickr.com/photos/joshme17/1235327221 (Josh, CC BY)
https://www.flickr.com/photos/kwc909/6131811835 (kwc90, CC BY)

Teksti: Pesasa
kuvakaappaukset: Pesasa

Julkaise syötteitä