Kirjautuminen

4x38 Unsplash - Viikon VALO #194

1
Keskiarvo: 1 (1 arvio)
Oma arviosi: Ei ole

Unsplash on kokoelma vapaasti käytettäviä korkeatarkkuuksisia ja taiteellisia valokuvia.
valo194-unsplash.png Unsplash tarjoaa täysin vapaaseen käyttöön kokoelman valikoitujen ammattilaisten ottamia kauniita valokuvia hyvällä tarkkuudella. Kaikki Unsplashin kuvat on lisensoitu Creative Commonsin täysin vapaalla CC0-lisenssillä, joka antaa täysin vapaat kädet teosten hyödyntämiseen. Kuvia voi selata suoraan sivuston etusivulta tai pienempinä esikatselukuvina arkistosta. Kaikki kuvat ovat erittäin kauniita ja tunnelmallisia sekä riittävän korkealla resoluutiolla moneen hyödylliseen käyttöön. Kuvat ovat selvästi taitavien ja ammattitaitoisten kuvaajien ottamia.

Unsplash esittelee palvelusta saatuja kuvia käyttämällä tehtyjä teoksia Made with Unsplash -osiossaan.

Palvelun takana on Crew, joka tekee liiketoimintaa toimimalla linkkinä graafista toteutusta tarvitsevien tahojen sekä ammattitaitoisten osaajien välillä.

Kotisivu
http://unsplash.com/
Lisenssi
CC0
Toimii seuraavilla alustoilla
Kaikki

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa
Kuvat: Unsplash

4x37 Graphviz - Viikon VALO #193

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

Graphviz on automatisoitu työkalu graafien piirtämiseen.
valo193-graphviz.png Graphviz piirtää huolellisesti sijoiteltuja graafeja sille annetusta tekstimuotoisesta tiedosta. Piirrettävän graafin tiedot kirjoitetaan tekstitiedostoon, joka kuvaa graafissa esiintyvät solmut ja niiden väliset kaaret. Solmuille määritellään niiden sisältöteksti sekä ulkoasu, eli väri, muoto, tyyppi sekä muita ominaisuuksia, ja kerrotaan, mitkä solmut on yhdistetty toisiinsa kaarilla. Kaarille voidaan niin ikään määritellä erilaisia ominaisuuksia, kuten väri, viivan tyyppi sekä tekstileima. Graphviz muodostaa saamastaan tiedosta graafin, jonka se sijoittelee parhaaksi näkemällään tavalla tasoon. Graphviz pyrkii minimoimaan kaarien päällekkäisyyksiä ja pitämään tuotetun kuvan muutenkin mahdollisimman selkeänä. Valittavissa on muutama eri tavoin optimoitu algoritmi, joilla tuotettujen kuvien solmut sijoitellaan hieman toisistaan poikkeavilla tavoilla.

Ohjelma osaa tuottaa kuvia muutamassa erilaisessa tiedostomuodossa, kuten: PS, PDF, SVG, FIG, PNG ja GIF. Näistä muodoista kuvia voidaan toki muuntaa vielä useampiin muotoihin ja vektorimuotoista SVG-kuvaa voidaan tietenkin myös jatkomuokata esimerkiksi Inkscapella. Ohjelma on erityisen käyttökelpoinen tieteellisten tulosten havainnollistamisessa, kun esitettävä graafimuotoinen materiaali on esimerkiksi jonkin ohjelman automaattisesti tuottamaa dataa.

Ohjelman syötteenään käyttämä DOT-tiedostomuoto on varsin selkeä ja ymmärrettävä, joskin solmuille ja kaarille voi valita niin monenlaisia ominaisuuksia, että niihin kannattaa tutustua sopivan dokumentaation ja esimerkkien kautta. DOT-tiedostossa kerrotaan ensimmäiseksi, onko kyseessä suunnattu vai suuntaamaton graafi (digraph tai graph) tämän jälkeen luetellaan aaltosulkeiden sisällä solmut ja kaaret, niiden ominaisuudet sekä koko graafia koskevat ominaisuustiedot. Esimerkiksi:

  digraph G {
    rankdir=LR;
    A -> B [color=red];
    A -> C [style=dotted];
    B -> D;
    C -> D [style=dashed, dir=both];
    C [style=filled];
    D [shape=box];
  }
Yllä oleva esimerkki määrittelee suunnatun graafin, joka koostuu neljästä solmusta, A, B, C ja D, joiden välille on määritelty kaaria "->" operaattorilla. Kaarien ja solmujen ominaisuuksille on määritelty oletusarvoista poikkeavia arvoja hakasulkujen väliin. Solmua ei tarvitse erikseen luetella, jos se esiintyy jonkin kaaren päätepisteenä eikä sille haluta antaa oletusarvoista poikkeavia ominaisuuksia. Graafit kasvavat oletuksena ylhäältä alas päin, mutta tässä esimerkissä on kasvusuunnaksi määritelty vasemmalta oikealle, eli LR.

Tekstimuodossa määritelty graafi käännetään halutun tyyppiseksi kuvaksi jollain tarjolla olevista komentoriviohjelmista: dot, neato, twopi, circo, fdp, sfdp ja patchwork. Nämä ohjelmat soveltavat solmujen ja kaarien sijoitteluun eri algoritmeja ja tuottavat siksi erinäköiset kuvat. Ohjelmat on optimoitu seuraaviin käyttöihin:
 • dot - Suunnatut graafit, erityisesti puumaiset syklittömät graafit
 • neato - Suuntaamattomat graafit
 • twopi - Graafit säteittäisellä asettelulla, jossa yksi solmu on keskipiste ja muut etäisyyden mukaan kehinä sen ympärillä
 • circo - Ympyrän muotoinen asettelu
 • fdp - Suuntaamattomat graafit
 • sfdp - Suuntaamattomat graafit
 • patchwork - Klustereista koostuvien graafien esittämiseen puukarttoina.

Graafin asettelun laskemiseen sovelletaan graafiteorian tuloksia ja algoritmeja.

Edellä esitetty DOT-tiedosto käännetään kuvatiedostoksi esimerkiksi seuraavasti:

  dot -Tpng graphviz.dot -o graphviz.png
Tuotettu lopputulos näyttää tältä: graphviz.png

Minimutkaisemmat graafit voivat muodostua myös aligraafeista. Aligraafeja voidaan käyttää ryhmittelemään graafin solmuja joko niiden asetusten määrittämiseen yhdellä kertaa samanlaisiksi taikka tai niiden sijoitteluun yhtenä ryppäänä.

Graphvizin ymmärtämän DOT-tiedoston luominen ohjelmallisesti on melko yksinkertaista. Lisäksi useimpiin ohjelmointikieliin löytyvät suoraan kytkennät Graphvizin käyttämiseen kirjastona. Monet ohjelmat hyödyntävätkin Graphvizia graafien luomiseen sen sijaan, että yrittäisivät itse laskea sopivaa sijoittelua graafin solmuille. Eräs tällainen ohjelma on debtree, joka tulostaa DOT-tiedoston pyydetyn Debian- ja Ubuntu-jakeluissa käytettävän deb-paketin riippuvuuksista.

Kotisivu
http://www.graphviz.org/
Lisenssi
Eclipse Public License (EPL)
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Solaris, Windows, Mac OS X, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD
Asennus
Linux-jakeluihin Graphviz löytyy suoraan paketinhallinnasta. Muille alustoille se on ladattavissa ohjelmiston kotisivulta.
Käyttöohjeet
Ohjelman dokumentaatiota
Graafien, solmujen ja kaarien ominaisuuksia
GraphViz for discrete math students

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

4x36 Internet Archive Book Images - Viikon VALO #192

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

Internet Archive Book Images on laaja kokoelma vanhoista kirjoista skannattuja public domain -kuvia.
valo192-internet_archive_book_images.png Internet Archive on amerikkalainen voittoa tavoittelematon järjestö, joka pyrkii arkistoimaan kirjaston tavoin Internetin sisältöä tutkijoille ja tuleville polville. Järjestön tunnetuimpia palveluita on WayBack Machine, jolla voi etsiä ja selata Internet-sivustojen vanhoja arkistoituja sisältöjä. Internet-sivustojen lisäksi järjestö arkistoi myös painettua aineistoa digitaaliseen muotoon skannaamalla tekijänoikeuksista vapaita kirjoja sähköiseen muotoon. Kirjoja on yli viideltä vuosisadalta. Internet Archive Book Images on järjestön Flickr-palveluun koostama kokoelma näistä sähköiseen muotoon saatetuista kirjoista löydettyjä kuvia. Yli kahdesta miljoonasta skannatusta kirjasta kuvia on saatu noin 14 miljoonaa, joista noin 2,6 miljoonaa on jo saatettu julkiseen jakeluun.

Koska skannatuille kirjoille on digitoinnin yhteydessä tehty myöskin tekstintunnistus, on kunkin kuvan mukaan voitu liittää metatiedoksi 500 sanaa, jotka esiintyvät kirjassa kuvan edellä ja sen jälkeen. Näin kullekin kuvalle on saatu konteksti, jonka perusteella niitä voidaan hakea. Flickr-palvelun hakutoiminnossa voi sanahaun rajoittaa kyseisen tilin jakamiin kuviin, jolloin on helppoa etsiä vaikka kissoihin liittyviä kuvia. Kontekstitekstin laajuudesta johtuen hakuihin saattaa tulla jonkin verran myös ylimääräisiä osumia. Esimerkiksi kissahaun yhteydessä löytyi myös joukko muiden eläimien kuvia. Samoin tästä syystä kuvien kuvatekstit eivät useinkaan kerro suoraan, mitä kuva sisältää vaan tiedon joutuu etsimään itse asiayhteydestä. Jokaisen kuvan Flickr-sivu sisältää lisäksi tiedot kyseisestä kirjasta sekä linkin sen sähköiseen versioon Internet Archivessa.

Koska kuvat on skannattu kirjoista, jotka ovat public domainia joko ikänsä tai lähteensä vuoksi, ovat kuvat vapaasti käytettävissä. Niiden käyttöehdoiksi on Flickrssä merkitty "No known copyright restrictions".

Kotisivu
https://www.flickr.com/people/internetarchivebookimages/ (Tilin etusivu)
https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/ (Kuvavirta)
Lisenssi
Public Domain
Toimii seuraavilla alustoilla
Kaikki
Muuta tietoa
Internet Archiven blogi-kirjoitus
BBC:n uutinen aiheesta
http://blog.flickr.net/en/2014/08/29/welcome-the-internet-archive-to-the-commons/ Internet Archiven esittäytyminen Flickrssä]
Muita vastaavia Viikon VALOja
Ylen arkistokuvat
Mechanical Curator collection
Flickr: Creative Commons
Wikimedia Commons

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa
Kuvat: Internet Archive

4x35 OpenDyslexic - Viikon VALO #191

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

OpenDyslexic on kirjasintyyppi, joka on suunniteltu helpottamaan dysleksiasta eli lukemisen erityisvaikeudesta kärsivien lukemista.

valo191-opendyslexic.png Tavalliset kirjasintyypit, eli fontit, on yleensä suunniteltu niin, että kirjainten ulkoasu on hyvin yhtenäinen ja kirjaimet muistuttavat tyyliltään toisiaan. Esimerkiksi kirjaimet p, b, d ja q ovat useimmissa kirjasintyypeissä muodoltaan täsmälleen samanlaisia ja eroavat toisistaan vain kierron ja peilauksen suhteen. Samoin esimerkiksi kirjaimissa u, n, m, h ja r on hyvin paljon keskenään yhteisiä muotoja. Sama koskee myös pyöreitä kirjaimia, kuten c, e, ja o.

Lukihäiriöisille suunnitellut kirjasimet pyrkivät rikkomaan tätä eri kirjaimien samanlaisuutta hienovaraisella tavalla niin, että kirjaimet samalla erottuvat paremmin toisistaan, mutta ovat silti selkeitä ja luettavia. Tyypillisesti dysleksiafonttien kirjaimet on suunniteltu alapuoleltaan "painavammiksi", jolloin ne tavallaan eivät "kierähdä" väärään asentoon vaan esimerkiksi p ja d ovat selkeästi erilaiset. Lihavan alareunan lisäksi kirjaimiin on lisätty muita pieniä ja hienovaraisia muutoksia, jotta ne erottuvat toisistaan paremmin.

OpenDyslexic-kirjasintyyppiä voi käyttää omissa julkaisuissa niin paperisena kuin sähköisenä. Sen voi halutessaan asettaa myös oletuskirjasintyypiksi vaikka www-selaimeen. Joihinkin selaimiin, kuten Chromeen, OpenDyslexic löytyy myös selainlaajennoksena.

OpenDyslexic-kirjasimista ovat tarjolla tavallisimmat variaatiot, eli normaali, lihavoitu, kursivoitu sekä tasalevyinen versio. Kirjasintyyppi pohjautuu Bitstream Vera Sans -kirjasimeen ja sen suunnittelussa on käytetty tieteellisissä tutkimuksissa todettua tietoa.

Kotisivu
http://opendyslexic.org/
Lähdekoodi:
https://github.com/antijingoist/open-dyslexic
Lisenssi
CC-BY 3.0
Toimii seuraavilla alustoilla
Kaikki
Asennus
Fonttipaketit ovat ladattavissa kotisivulla olevien ohjeiden ja linkkien kautta. Osassa Linux-järjestelmiä, esimerkiksi uusimmassa Ubuntussa, OpenDyslexic on asennettavissa suoraan paketinhallinnan kautta.
Muita vastaavia:
Eulexia (SIL-OFL -lisenssillä)

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

Julkaise syötteitä