Viikon VALO #245

ReText

ReText on yksinkertainen, mutta tehokas, työkalu tekstien ja muistiinpanojen kirjoittamiseen Markdown-, reStructuredText- tai Textile-merkintäkielillä. Markdown, reStructuredText ja Textile ovat merkintäkieliä, joilla muotoiluja sisältäviä tekstidokumentteja voidaan kirjoittaa puhtaasti tekstimuotoisena. Valmis dokumentti käännetään yleensä näytettäväksi johonkin toiseen muotoon, kuten html- tai pdf-tiedostoiksi. Näissä kielissä muotoilut merkitään mahdollisimman luonnollisilla tavoin, jolloin myös merkintäkielinen alkuperäinen teksti pysyy helposti luettavana. Esimerkiksi luettelot merkitään rivin aloittavilla "-"-merkeillä. ReText on sovellus, jolla näillä kielillä kirjoitettujen dokumenttien muokkaaminen on helppoa.

Viikon VALO #244

Linux

Linux on suomalaisen Linus Torvaldsin alulle panema UNIX-tyyppisen käyttöjärjestelmän ydin. Sen julkistamisesta tulee 25. elokuuta 2016 kuluneeksi 25 vuotta. Sen jälkeen Linux on valloittanut maailman puhelimista ja reitittimistä palvelimiin ja supertietokoneisiin saakka. Linuxin kehitys alkoi, kun Helsingin Yliopistossa silloin opiskellut Linus Torvalds halusi ohjelmoida UNIX-tyyppisen käyttöjärjestelmän omiin tarpeisiinsa. Ensimmäinen versio toimi vain Torvaldsin itsensä omistaman koneen tyyppisissä laitteissa. Aikaansaannoksen julkistus 25.8.1991 sen ajan "sosiaalisessa mediassa", Usenet News -ryhmässä comp.os.minix oli melko vaatimaton ilmoitus vapaasta "harrasteprojektista", josta "ei tule mitään suurta ja ammattimaista, kuten GNU-järjestelmästä".

Viikon VALO #243

Open Science

Tieteen tekemisen tulisi olla läpinäkyvää ja kaikkien saatavilla. Open Science -liike pyrkii lisäämään tieteen avoimuutta ja tarkistettavuutta. Tiedeyhteisö on 1600-luvulla aloitetusta tieteellisten lehtien julkaisemisesta lähtien pyrkinyt jakamaan tutkimustietoa keskenään, jotta tulokset olisivat helpommin saatavissa ja vahvistettavissa sekä uusia tuloksia olisi mahdollista luoda pohjautuen aiempiin. Ennen tätä tieteellisiä tuloksia pyrittiin salailemaan siinä toivossa, että niille löydettäisiin rahallisesti tuottoisaa käyttöä. Näin tiedemiehet olivat usein taiteilijoiden tapaan rikkaiden mesenaattien ylläpidettävinä. Koska tieteelliset tulokset saatettiin pitää useitakin vuosia piilossa julkisuudelta, syntyi usein myös kiistaa siitä, kuka lopulta oli keksinyt tuloksen ensimmäisenä.

Viikon VALO #242

Hugo

Hugo on kevyt, nopea ja helppokäyttöinen työkalu staattisten, mutta hyvin organisoitujen www-sivujen julkaisemiseen. Www-sivujen toiminta pohjautuu nykyisin tyypillisesti siihen, että käyttäjän pyytäessä palvelimelta sivua www-selaimella, palvelin suorittaa jollain ohjelmointikielellä tehdyn ohjelman, jolla sivu muodostetaan dynaamisesti tietokannasta noudettujen tietojen pohjalta. Tällä menetelmällä palvelin joutuu suorittamaan saman ohjelmakoodin toistuvasti uudelleen ja uudelleen aina, kun käyttäjä pyytää samaa sivua. Aikoinaan www-sivut oli toteutettu staattisina html-sivuina, jolloin palvelimen tarvitsi vain palauttaa www-selaimelle valmiina oleva sivu suorittamatta sen generoivaa ohjelmakoodia.

Viikon VALO #241

QGIS

QGIS on paikkatieto-ohjelmisto, jota käytetään karttojen piirtämiseen ja sijaintiin liittyvien analyysien laatimiseen. Se soveltuu kartoituksen ammattilaisille ja data-analyytikoille. Monissa paikkatietojärjestelmän tehtävissä voidaan käyttää QGISiä: Käyttäjä voi luoda uutta paikkatietoaineistoa, ylläpitää tietokannan materiaalia, laatia datasta analyyseja tai piirtää esitykseen soveltuvia karttoja. Ohjelmiston avulla kartantekijä pystyy digitoimaan paperisia karttoja, biologi tutkimaan kasvilajien levinneisyyttä tai kauppias valitsemaan otollisimman paikan uudelle myymälälle. Käyttäjä voi täydentää sisään rakennettuja työkaluja ulkoisilla ohjelmilla, sillä QGIS toimii käyttöliittymänä muille vapaan lähdekoodin paikkatieto-ohjelmille.

Viikon VALO #240

Moodle

Moodle on yleisesti käytetty avoimen lähdekoodin oppimisalusta. Moodle on hyvin monissa kouluissa käytössä oleva palvelinpohjainen sähköinen oppimisalusta, jossa opettaja voi luoda ja pitää kursseja. Ohjelmisto on hyvin monipuolinen ja tukee muun muassa useiden erillisten opetusryhmien opettamista samalla kurssiaineistolla. Moodlen monipuolinen hyödyntäminen vaatii jonkin verran opettelua ja tutustumista sen toimintalogiikkaan sekä sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Yksinkertaisimmillaan Moodleen rakennettu kurssi, eli työtila, on vain sivu, jolle opettaja on linkittänyt käyttämäänsä oppimateriaalia. Moodle on kuitenkin toiminnoiltaan hyvin monipuolinen ja sitä käyttämällä voi rakentaa hyvinkin rikkaan kurssimateriaalin, joka tarjoaa opiskelijalle esimerkiksi yksilöidyt opintopolut.

Viikon VALO #239

GNU Octave

GNU Octave on numeeriseen laskentaan tarkoitettu tulkattava kieli sekä kielen suorittamiseen käytettävä ohjelma. Octave tarjoaa välineet lineaaristen ja epälineaaristen ongelmien numeeriseen ratkaisemiseen. Sillä voi suorittaa myös erilaisia numeerisia kokeita sekä tiedon visualisointia ja muokkausta graafisin keinoin. Octaven kieli on hyvin samankaltainen Mathlab-ohjelman käyttämän kielen kanssa ja suuri osa Mathlabille tehdyistä ohjelmista on joko suoraan ajettavissa Octavella taikka pienellä vaivalla muunnettavissa Octaven ymmärtämään muotoon. Octaven kieli on pitkälti matriisipohjainen, eli erikoistuu erityisesti datan käsittelyyn ja manipulointiin matriiseina ja vektoreina erilaisilla matriisioperaatioilla.

Viikon VALO #238

LibreOffice 5

LibreOffice on vapaa toimisto-ohjelmistopaketti, jonka versio 5 julkaistiin kesällä 2015. Ohjelmiston päivitys uuteen versionumeroon tuo mukanaan lukuisia uudistuksia sekä ohjelmien käyttöliittymään että niiden toimintaan. Uusittujen kuvaketeemojen lisäksi käyttöliittymän uudistuksista näkyvimpänä voidaan mainita ikkunan oikean laidan sivupalkki, johon voi valita näkyviin eri työkaluja. Tekstinkäsittelyohjelmassa, Writerissa, sivupalkin näkymiä ovat "ominaisuudet", "tyylit ja muotoilut", "galleria" sekä "rakenneselain". "Ominaisuudet"-näkymä on kokoelma tekstinmuokkauksen perustyökaluja, joilla valitaan käytettäviä tyylejä sekä tekstin, kappaleiden ja sivun muotoiluja. Samoin kuin Calligra Suitessa, ikkunan oikeaan reunaan sijoitettu sivupalkki on sopiva paikka muokkaustyökaluille varsinkin nykyisillä leveillä, mutta matalilla näytöillä.

Viikon VALO #237

Debian 8 Jessie

Debian 8 "Jessie" on keväällä 2015 julkaistu versio suositusta GNU/Linux-käyttöjärjestelmästä. Debian on yksi vanhimmista ja tunnetuimmista GNU/Linux-jakeluista. Se tunnetaan vakaana ja luotettavana vapaaehtoisten muodostamaan yhteisöön nojaavana käyttöjärjestelmäjakeluna, jota moni muu Linux-jakelu käyttää pohjanaan. Lisää Debianista voi lukea aiempien versioiden esittelyistä: Debian Squeeze ja Debian Wheezy. Debian 8:n myötä tuettujen laitteistoarkkitehtuurien lista muuttuu hieman. Uudeksi tuetuksi prosessorityypiksi tulee muun muassa 64-bittinen ARM-prosessori. Joitain harvinaisempia laitteistoja puolestaan poistuu tuettujen listalta. Tarkempi luettelo löytyy julkaisumuistiosta.

Viikon VALO #236

Books

Books on yksinkertainen sähkökirjojen lukuohjelma Jollan Sailfish-puhelimelle. Books, eli Kirjat, on käyttöliittymältään selkeän suoraviivainen sovellus sähkökirjojen lukemiseen Sailfish-alustalla. Ohjelma sisältää tärkeimmät toiminnot tämän tehtävän täyttämiseen ilman sen suurempia erikoisuuksia. Kirjojen sivujen esittämiseen Books käyttää osia FBReaderin lähdekoodista ja tukee siten lähinnä samoja tiedostomuotoja kuin FBReader. Ohjelman käyttöliittymä on yksinkertainen. Se koostuu kahdesta rinnakkaisesta kirjalistasta, joiden välillä voi siirtyä sivuttaissuuntaisella pyyhkäisyllä. Vasemmassa listassa näytetään kaikki kirjat, jotka ovat laitteen sisäisessä tallennustilassa kotihakemiston Documents/Books -kansiossa.