Kirjautuminen

5x09 Phatch - Viikon VALO #217

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

Phatch on työkalu, jolla voi tehdä joukon erilaisia muokkausoperaatioita suureenkin määrään kuvatiedostoja yhdellä kertaa.
valo217-phatch.png Kun on tarve muuttaa yksittäisen kuvatiedoston kokoa, muokata sen värejä tai tehdä joitain muita operaatioita, on usein helppoa vain käynnistää GIMP, Krita, Pinta tai jokin muu kuvankäsittelyohjelma, tehdä vaaditut muutokset ja tallentaa muokattu kuva. Kun muokattavia kuvia onkin vaikka 217 kappaletta, on syytä keksiä jokin muu keino muokkausten tekemiseen. Yksi vaihtoehto on tehdä muokkaukset komentorivillä esimerkiksi ImageMagick-paketin ohjelmilla. Toinen keino on käyttää ikkunoidulla käyttöliittymällä toimivaa Phatch-ohjelmaa.

Phatch-nimi tulee yhdistelmänä sanoista PHoto ja bATCH, joilla viitataan valokuvien käsittelyyn eräajoina (aineiston käsittelyä suurehkoina erinä kerrallaan). Phatchin ideana on, että käyttäjä voi kerätä tehtävälistan ohjelman tarjoamista muokkausoperaatioista ja sen jälkeen määrätä nämä operaatiot tehtäviksi valituille tiedostoille. Phatchissa on valittavissa suuri joukko erilaisia operaatioita, kuten kuvan skaalaaminen, kontrastin ja kirkkauden säätö, kehysten luominen, tekstin tai pudotusvarjon lisääminen sekä useita muita muunnoksia. Operaatiot kerätään listaksi, järjestetään suoritettavaksi haluttuun järjestykseen ja niille määritellään halutut parametrit, kuten skaalauksen suuruus tai pudotusvarjon suunta ja etäisyys. Viimeiseksi operaatioksi laitetaan lisäksi tallennus, jonka parametreiksi laitetaan muun muassa tallennuskansio, tallennettavien tiedostojen nimen malli sekä tallennusmuoto. Luodun tehtävälistan voi tallentaa myöhempää käyttöä varten, jotta samat muokkaukset samoilla asetuksilla on mahdollista toistaa myöhemmin myös muille kuville.

Lopuksi ohjelman käsketään aloittaa tehtävien suorittaminen ja sille kerrotaan kuvatiedostot, joita sen tulee käsitellä. Muokattavat tiedostot voidaan antaa ohjelmalle joko kokonaisena kansiona tai valittuina tiedostoina. Vaihtoehtoisesti kuva voidaan ottaa myös leikepöydältä. Lisäksi tehtävien suoritus voidaan rajata vain tietyn tyyppisiin kuvatiedostoihin.

Phatch sisältää lisäksi työkalun, jolla voi tarkastella yksittäisen tiedoston tietoja raahaamalla kuvatiedoston tarkasteluikkunaan.

Kotisivu
http://photobatch.wikidot.com/
Lisenssi
GNU GPL v.3
Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, Mac OS X
Asennus
Ohjelma on asennettavissa Linux-jakeluihin paketinhallinnan kautta. Muille alustoille sen voi ladata kotisivujen kautta.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

5x08 TiddlyWiki5 - Viikon VALO #216

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

TiddlyWiki5 on selaimella käytettävä yhden tiedoston muistiinpanotyökalu.
valo216-tiddlywiki5.png TiddlyWiki5 on uudelleen toteutettu versio aiemmin esitellystä TiddlyWikistä. Se on selainpohjaisena yhden sivun sovelluksena (Single Page Application, SPA) toteutettu wiki-tyyppinen muistiinpanotyökalu. Siinä muistiinpanoja ei tarvitse järjestää lineaarisesti vaan yksittäisiä asiasisältöjä, tiddlereitä, voi linkittää vapaasti toisiinsa. Sen versionumero 5 viittaa toteutukseen käytettyihin HTML5-tekniikoihin. TiddlyWiki5 muodostuu yhdestä HTML-tiedostosta ja siihen sisällytetystä Javascript-ohjelmistosta sekä wikin datasisällöstä. Kun tiedosto avataan selaimella, näyttää Javascriptillä toteutettu ohjelmisto käyttöliittymän, jolla TiddlyWikin sisältöä voi selata ja jolla siihen voi muokata uutta sisältöä. Tallennus tapahtuu samaan HTML-tiedostoon ja se on toteutettu selaimesta riippuen muutamalla eri tavalla. Yhden tiedoston sovelluksena TiddlyWiki5 on helppo kuljettaa mukana USB-tikulla tai säilyttää verkossa pilvitallennuspalvelussa.

TiddlyWiki5:n käyttöliittymä koostuu yksittäisiä tiddlereitä näyttävästä alueesta sekä niiden selaamiseen ja muokkaamiseen käytettävästä sivupalkista. Tiddlereiden sisällöt kirjoitetaan oletuksena TiddlyWiki5:n omalla wiki-kielellä, josta löytyvät tyypillisesti käytetyt muotoilut, kuten otsikot, listat, lihavoinnit, kursivoinnit, alleviivaukset, taulukot sekä muita muotoiluja. Wiki-kieli on jonkin verran kehittynyt TiddlyWikin aiemmasta versiosta. Varsinaisten wiki-muotoilujen lisäksi tekstin seassa on mahdollista käyttää TiddlyWikin makroja ja widget-sovelmia, joilla tiddlereihin voi rakentaa yksinkertaisia käyttöliittymiä, kuten välilehtiä ja nappuloita. TiddlyWiki5:n tiddlereiden sisällöt ovat oletuksena wiki-tekstiä, mutta muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi SVG-muotoinen vektorigrafiikka, GIF-, ICO-, JPG- ja PNG-muotoiset kuvat, CSS-tyylit sekä JSON-muotoinen data. TiddlyWiki5 tukee myös sisällön salasanasuojattua kryptausta.

TiddlyWiki5 on monipuolisesti laajennettavissa sen plugin-arkkitehtuurin ansiosta. Lisäosat voivat tuoda TiddlyWiki5-tiedostoon uusia toiminnallisuuksia, kuten uusia sisältötyyppejä, ominaisuuksia wiki-parseriin tai erilaisia makroja ja widgettejä. Uusia lisäosia omaan TiddlyWiki5-tiedostoon voi tuoda joko hiirellä raahaamalla jostain toisesta TiddlyWiki5-tiedostosta tai kirjoittamalla niitä itse. Lisäosat muodostuvat käytännössä yhdestä tai useammasta tiddleristä, joissa voi olla esimerkiksi Javascript-ohjelmakoodia tai muita määrittelyitä. Esimerkkejä hyödyllisistä lisäosista ovat esimerkiksi KaTeX-lisäosa LaTeX-kielellä kirjoitettujen matemaattisten kaavojen näyttämiseen, Markdown-lisäosa, joka lisää Markdown-merkintäkielen vaihtoehtoiseksi tavaksi kirjoittaa tiddlereiden sisältöä, sekä highlight-lisäosa, jolla tiddlereihin kirjoitettuihin ohjelmakoodia sisältäviin osioihin saadaan syntaksin korostus.

Koska yhden tiedoston sovelluksessa sekä itse ohjelma että sillä luotu sisältö ovat samassa HTML-tiedostossa, pitää TiddlyWiki5:n pystyä tallentamaan itsensä jotenkin. Koska selaimessa suoritettavalla Javascript-ohjelmalla ei ole oikeuksia kirjoittaa käyttäjän tietokoneen levylle, on TiddlyWikiin täytynyt keksiä muita tapoja hoitaa tallennus. Firefox-selainta käytettäessä sujuvin tapa on käyttää selaimeen ladattavaa TiddlyFox-lisäosaa. Tällöin TiddlyWiki5 pyytää aina tallennusta tehdessään lisäosaa hoitamaan varsinaisen levylle kirjoittamisen. Muilla HTML5:ttä tukevilla selaimilla tallennus tapahtuu siten, että tallennuskuvake on todellisuudessa latauslinkki, jolla käyttäjä lataa itselleen ohjelman generoiman uuden version HTML-tiedostosta. Selaimesta ja sen asetuksista riippuen joko käyttäjä joutuu itse valitsemaan tallennettavan tiedoston paikan ja nimen tai tiedosto tallennetaan automaattisesti käyttäjän oman kotihakemiston "Ladatut"-kansioon (tai "Downloads"). Kolmantena vaihtoehtona on käyttää TiddlyWiki5:ttä Node.js-ohjelman kautta. Tällöin Node.js:ään asennettu tiddlywiki-moduli toimii käyttäjän tietokoneella paikallisena palvelimena, jonka tarjoamaa sivua käyttäjä voi muokata. Neljäs vaihtoehto on käyttää TiddlyDesktop-sovellusta, joka on node-webkit-pohjainen sovellus TiddlyWiki5:n käyttöön.

Lisäksi on tarjolla palveluita, kuten Tiddlyspot, jotka tarjoavat muokattavan TiddlyWikin verkossa.

Kotisivu
http://tiddlywiki.com
Lähdekoodi
https://github.com/Jermolene/TiddlyWiki5
TiddlyDesktop
https://github.com/Jermolene/TiddlyDesktop
Lisenssi
BSD (3 kohdan BSD-lisenssi)
Toimii seuraavilla alustoilla
Selaimet
Asennus
TiddlyWiki on ladattavissa sen kotisivulta.
Videot
TiddlyWiki5:n esittely
Esittely TiddlyDesktopin käytöstä

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

5x07 PicoCMS - Viikon VALO #215

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

PicoCMS on kevyt ja yksinkertainen tietokannaton sisällönhallintajärjestelmä www-sivujen ylläpitoon.
valo215-picocms.png Joidenkin www-sivustojen ylläpitoon tietokantaa käyttävät sisällönhallintajärjestelmät, kuten Drupal, Wordpress ja Joomla, vaikuttavat yliampuvilta. Toisaalta, jo muutamastakin sivusta koostuvan kokonaisuuden ylläpito staattisina HTML-tiedostoina voi käydä työlääksi ilman työkaluja, jos niiden pitäisi olla yhtenäisiä, samalla sivupohjalla tehtyjä ja sisältää samoja yhteisiä osia, kuten navigointi. Tällaiseen käyttöön voi sopia tietokannattomasti pelkillä tiedostoilla toteutettu Pico. Picolla tehty sivusto koostuu melko yksinkertaisesta PHP-kielellä toteutetusta Pico-sisällönhallintajärjestelmästä, muokattavissa olevasta sivupohjasta sekä hakemistosta, johon sisältö kirjoitetaan Markdown-merkkauskielisinä tekstitiedostoina. Pico soveltuu erityisesti käyttäjille, jotka eivät pelkää tekstitiedostojen muokkausta ja niiden siirtämistä palvelimelle tiedostojensiirto-ohjelmalla. Pico ei oletusasennuksessaan sisällä lainkaan verkkoselaimen kautta tapahtuvaa kirjautumista ja sivujen muokkausta.

Picoon sisältö kirjoitetaan Markdown-kielellä, joka muistuttaa läheisesti tekstimuotoisissa sähköposteissakin käytettyä varsin luonnollista tapaa muotoilla tekstiä. Sama Markdown on käytössä myös esimerkiksi GitHub- ja Stack Overflow -palveluissa. Satunnaisia vaativampia muotoiluja voi Markdown-tekstin sekaan lisätä myös tavallisena HTML-tekstinä. Sisältöä voi myös ryhmitellä muodostamalla hakemistorakenteita.

Sivuston sivupohjien toteuttamiseen Pico käyttää Twig-moottoria, jolla esimerkiksi blogisivuston artikkeliluettelon toteuttaminen lyhennelmineen on melko helppoa. Markdown-muotoisiin sivutiedostoihin voi lisätä kommenttilohkoon erinäisiä sivupohjissa käytettäviä tietoja, kuten sivun otsikon, päivämäärän sekä sivun näyttämiseen käytettävän sivupohjan.

Picon perusasennus on ominaisuuksiltaan melko suppea ja useimmat tarvittavat ominaisuudet voikin lisätä siihen lisäosina eli plugineina. Lisäosina Picoon ovat saatavilla muun muassa tuki RSS-syötteelle, tag-järjestelmä, automaattisesti luotujen sivulistojen sivuttaminen, monipuolisempi navigointijärjestelmä sekä online-editori. Lisäosia on mahdollista tehdä myös itse ja niillä voidaan esimerkiksi tuottaa sivupohjissa hyödynnettäviä muuttujia.

Kotisivu
http://picocms.org/
Lähdekoodi
https://github.com/picocms/Pico
Lisenssi
MIT
Toimii seuraavilla alustoilla
PHP
Asennus
Ohjelmisto on ladattavissa ohjelman kotisivuilta tai GitHub-palvelusta ja sen voi asentaa www-palvelimelle, jolla voi käyttää PHP-kieltä (versio 5.3 tai uudempi).

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

5x06 Software Carpentry - Viikon VALO #214

0
Ei vielä arvioita
Oma arviosi: Ei ole

Sofware Carpentry -sivustolla on avointa opetusmateriaalia erityisesti tutkijoiden käyttöön sopivista ohjelmistoista.
valo214-softwarecarpentry.png

Sivustoa ylläpitää Software Carpentry -säätiö, joka kertoo tavoitteekseen perus ohjelmistotaitojen opettamisen tutkijoille luonnontieteissä, insinööritieteissä, lääketieteessä sekä muilla aloilla. Säätiö toteuttaa tavoitettaan julkaisemalla avointa CC-BY-lisensoitua oppimateriaalia sekä järjestämällä työpajoja ympäri maailmaa. Oppimateriaalia sivustolla on tarjolla tutkijoiden käyttöön sovellettavissa olevista avoimen lähdekoodin ohjelmistoista ja niihin liittyvistä aiheista, kuten: Unix-komentorivi, [Git]-versionhallinta, [Python]-ohjelmointi, [R]-tilasto-ohjelmisto sekä tietokannat ja SQL-kyselykieli.

Muita materiaalien aiheita ovat MATLAB, Mercurial, deck.js, Subversion, Make, taulukkolaskenta, matriisit NumPy:llä, testaaminen ja säännölliset lausekkeet.

Vaikka materiaalit on alkujaan suunnattu tutkijoille, sopivat ne hyvin myös muille aiheista kiinnostuneille.

Kotisivu
http://software-carpentry.org
Lisenssi
CC-BY
Toimii seuraavilla alustoilla
Kaikki

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa

Julkaise syötteitä